Förseningsersättning

Ibland uppstår det störningar i trafiken. Du som resenär har enligt lag rätt till förseningsersättning om din resa med oss blir mer än 20 minuter försenad.

Att tänka på

 • Ansökan om förseningsersättning ska göras till det trafikföretag som köpte din biljett av.
 • För att vara berättigad ersättning krävs det att din ansökan är inskickat inom två månader efter att resan genomförts.
 • Om din ansökan om förseningsersättning avslås har du inte möjlighet att göra en ny ansökan för samma resa.
 • Vi ersätter inte följdkostnader som förlorad arbetsinkomst, missade läkarbesök, flygbiljetter och så vidare.
 • Vid utlägg (för t.ex. taxi eller hotell) måste originalkvittot skickas till oss per brev. Om hotell eller taxi bokas digitalt så ska lämpligt kvitto bifogas.

  Kvitton skickas i original (portofritt) till:
  Jönköpings Länstrafik
  Att: Förseningsersättning
  Box 372
  551 15 Jönköping

Så här fungerar ersättningen

 

Antal minuter försenad Ersättning 
Försening 20-39 minuter 50 procent av resans pris
Försening 40-59 minuter 75 procent av resans pris
Försening 60 minuter eller mer 100 procent av resans pris


Resans pris värderas till ordinarie pris för enkelbiljett. Vid val av ut
betalning med kundkassa ökas ersättningen med 30 procent
avrundat till närmsta femkrona.

Om du reser med ett färdmedel som har en linjesträckning på 15 mil eller mer så har du rätt till förseningsersättning enligt EU-förordningen.

Det innebär att du får ersättning om din resa blir minst 60 minuter försenad enligt följande nivåer:

 • 60-119 minuters försening: 25 procent av biljettens pris
 • 120 eller mer minuters försening: 50 procent av biljettens pris

Om du befaras bli mer än 20 minuter sen kan du välja alternativt färdsätt och i efterhand söka ersättning för det. Läs mer om alternativa färdmedel vid försening. 

 

Ansök om förseningsersättning 

Ansökan om förseningsersättning görs hos det trafikföretag där du köpt din biljett. 

Om du har rest med en förbokad Resplus-biljett med byte mellan olika tåg eller buss/tåg och blir försenad så gör du din ansökan om ersättning via Resplus hemsida. Resplusbiljett är en biljett, märkt ”Resplus”. Vid Resplusresor gäller särskilda regler för förseningsersättning.

de särskilda villkoren framgår det vilka förutsättningar som krävs för att vara berättigad ersättning. 

Frågor & svar angående förseningsersättning

 • Du kan välja på att få din eventuella förseningsersättning insatt som resesaldo på din kundkassa. Du kan också få ersättningen utbetald till bankkonto.  

 • Det finns några undantag för ersättning. Läs mer om undantagen

 • Du kan läsa villkoren i sin helhet här

Senast uppdaterad: 2022-06-14