Begäran om registerutdrag

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Därför kan du begära ut ett registerutdrag från oss.

Formulär för begäran om registerutdrag

Jönköpings Länstrafik är en del av Region Jönköpings län. Begäran om registerutdrag sker på Region Jönköpings läns hemsida. 

Senast uppdaterad: 2023-11-07