Om verksamheten

Grunden i vår verksamhet är att utveckla kollektivtrafiken för människorna i Jönköpings län på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Vårt uppdrag är att inom Jönköpings län och angränsande områden bedriva och utveckla kollektivtrafiken. Uppdraget utgår från Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” och ett bra liv förutsätter bland annat goda möjligheter att resa i det dagliga livet. Det innebär att vi med ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda våra resenärer en prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller fritidsaktiviteter.

Verksamheten

Verksamheten omfattar den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg samt serviceresor, vilket innefattar närtrafik, färdtjänst och sjukresor.

Högsta politiskt beslutande organ är regionfullmäktige.

Ledning på Jönköpings Länstrafik

Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, carl-johan.sjoberg@jlt.se  
Fredric Fingal, ekonomichef, fredric.fingal@jlt.se
Christine Leppänen, trafik- och planeringschef, christine.leppanen@jlt.se  
Anna-Karin Malm, serviceresechef, anna-karin.malm@jlt.se
Annelie Jönsson, marknadschef, annelie.jonsson@jlt.se

Senast uppdaterad: 2022-03-04