Tillgänglighets redogörelse www.jlt.se

Jönköpings Länstrafik står bakom Mitt konto. Det här dokumentet beskriver hur Mitt konto uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgängligt är Mitt konto?

Vi är medvetna om att delar av Mitt konto inte är fullt tillgängligt. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Innehåll som inte är fullt tillgängligt

Mitt konto uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av bristande punkter nedan.

Prioriterade åtgärder

  • Använd wai-aria bara när det skapar användarnytta som till exempel vid statusuppdatering. Förbättring påbörjad. 
  • Koppla ledtexter och felmeddelanden till formulärelement med tydliga instruktioner. Förbättring påbörjad. 
  • Sätt fokus direkt på innehåll/områden som laddas dynamiskt så länge det inte stör användaren. Förbättring påbörjad. 
  • Säkerställ att rubrikstrukturen är logisk genom att inte hoppa över rubriknivåer. Förbättring påbörjad. 
  • Fokusmarkeringen ska vara synlig och ha god kontrast vid tangentbordsnavigering. Förbättring påbörjad. 
  • Ta fram en tillgänglighetsredogörelse för tjänsten. Färdigt 2023-04-21.

Jönköpings Länstrafik kommer att fortsätta arbeta för att förbättra tillgängligheten på Mitt konto. Förbättringar av våra digitala tjänster kommer att göras löpande.

Så här har vi testat tillgängligheten

Detta tillgänglighetsutlåtande är baserad på den oberoende mellangranskning av Mitt konto som Funka färdigställde 2021-10-12. Granskningen gjordes tillsammans med Länstrafiken Kronoberg, Hallandstrafiken samt Kalmar länstrafik.

Redogörelsen uppdaterades senast 2023-04-21.

Senast uppdaterad: 2023-12-04