Tilläggsavgift

Som resenär ansvarar du alltid själv för att ha köpt en giltig biljett för din resa. Om du saknar det riskerar du att få en tilläggsavgift.

Vad är en tilläggsavgift?

En tilläggsavgift är en avgift på 1500 kr som tas ut om du saknar en giltig biljett när du reser med oss.

Giltig biljett

Du ska alltid kunna visa upp en giltig biljett när som helst under hela resan. Om du köpt din biljett i appen så måste den aktiveras innan ombordstigning, annars räknas biljetten som ogiltig. Om du saknar en giltig biljett vid biljettkontroll får du alltid betala en tilläggsavgift. 

Kompletterande handlingar

Vid kontroll är du skyldig att kunna visa upp din giltiga biljett och vid behov även kompletterande handlingar, till exempel ID-handling eller studentlegitimation. 

Om biljetten eller kompletterande handlingar finns i mobiltelefon är du skyldig att tillfälligt lämna över mobiltelefonen om det bedöms vara nödvändigt för att utföra kontrollen.

Om du saknar giltig biljett eller giltiga kompletterande handlingar kan kontrollanten utfärda tilläggsavgift.

Rätt till kontroll

Jönköpings Länstrafik har rätt att när som helst kontrollera att en resenär som reser med Jönköpings Länstrafik innehar en giltig biljett.
Enligt lag (SFS 1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

Giltig biljett

Du ska alltid kunna visa upp en giltig biljett när som helst under hela resan. Om du köpt din biljett i appen så måste den aktiveras innan ombordstigning, annars räknas biljetten som ogiltig. Om du saknar en giltig biljett vid biljettkontroll får du alltid betala en tilläggsavgift. 

Kompletterande handlingar

Vid kontroll är du skyldig att kunna visa upp din giltiga biljett och vid behov även kompletterande handlingar, till exempel ID-handling eller studentlegitimation. 

Om biljetten eller kompletterande handlingar finns i mobiltelefon är du skyldig att tillfälligt lämna över mobiltelefonen om det bedöms vara nödvändigt för att utföra kontrollen.
Om du saknar giltig biljett eller giltiga kompletterande handlingar kan kontrollanten utfärda tilläggsavgift.

Rätt till kontroll

Jönköpings Länstrafik har rätt att när som helst kontrollera att en resenär som reser med Jönköpings Länstrafik innehar en giltig biljett.
Enligt lag (SFS 1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

Missbruk av biljett

Tilläggsavgift & omhändertagande av biljett

Om du missbrukar en biljett kan kontrollanten både skriva ut en tilläggsavgift och omhänderta biljetten.

Avvisning från fordonet

Resenär som nekar att köpa biljett kan avvisas från fordonet av kontrollanten eller av polis.

Resevillkor

De allmänna resevillkoren finns att läsa här i sin helhet.

Du har rätt att bestrida en tilläggsavgift om du anser att fått den på felaktiga grunder. Bestridande av en tilläggsavgift skall ha inkommit till oss inom 10 dygn från den dag tilläggsavgiften ställdes ut. Därefter utfärdas fakturan.

Senast uppdaterad: 2022-06-08