Undantag för ersättning

Här kan du läsa om vilka undantag som gäller vid ansökan om förseningsersättning.

Undantag

  • Förseningsersättning lämnas inte i de fall information om trafikstörning publicerats minst tre dygn i förväg. Om ytterligare händelser tillkommer som innebär förseningar från den tillfälliga tidtabellen utbetalas ersättning enligt ordinarie ersättningsregler.
  • Vid resa där byte ingår, om tiden mellan det första färdmedlets ankomst och det andra färdmedlets avgång enligt gällande tidtabell understiger 10 minuter, om aktuell Trafikhuvudman inte särskilt angivit annat rörande kortare bytestider.
  • Ersättning lämnas inte för eventuell ombord- eller bokningsavgift som erlagts i samband med biljettköp.
  • Om resenären lämnat oriktiga uppgifter eller i övrigt missbrukat villkoren för ersättning vid försening.
  • Vid byte gäller att bytestiden ska vara minst 10 minuter om inte annat framgår av tidtabell eller reseplanerare. Vi ersätter inte följdkostnader som flygbiljetter, missade läkarbesök, förlorad arbetsinkomst, etc.
  • Villkoren för ersättning vid försening gäller inte för resor med Visingsöfärjan i Jönköpings län. Vid frågor kontakta Jönköpings kommun.

Hör av dig till Kundservice om du har några funderingar kring undantagen

Telefonnummer: 0771-444 333
Öppettider: Mån - Fre kl. 07.00 - 20.00, Lör - Sön kl. 09.00-18.00

Senast uppdaterad: 2022-07-11