Trafikinformation

Vår trafikinformation berättar om aktuella händelser i trafiken. Här hittar du information för buss och tåg.

Stadstrafik

Hållplatser Jönköping, Östra Torget och Cigarren tillfälligt flyttade till Odengatan och Tullportsgatan.

Fr.o.m trafikstart 220815 t.o.m 230611, (preliminärt). P.g.a ett större VA-arbete längs med Slottsgatan. Hållplatserna Östra Torget och Cigarren flyttas till Odengatan respektive Tullportsgatan. Hållplats Stadsbiblioteket är avstängd, resenärer hänvisas till Östra Centrum eller Odengatan. Linje 3,11, 17 kommer även stanna vid hållplats Knektaparken under omledningsperioden. Karta med de tillfälliga hållplatserna hittar du under nyheter.

Hållplats Rocksjön, läge A och B för linje 3, 17 och 112 tillfälligt indragna i båda riktningar. OBS, tågets hållplats berörs ej.

Fr.o.m 230308 t.o.m 230412, (prel.), p.g.a grävarbete. Resande hänvisas till nästa hållplats under tiden.

Hållplats Jönköping, Rosengården, båda riktningarna tillfälligt indragna.

Fr.o.m 230308 t.o.m 230519, (prel.), p.g.a Va-arbete. Resande hänvisas till nästa hållplats under tiden.

Hållplats Jönköping, Torsvik, Byråvägen dras in permanent.

Fr.o.m 230320 t.o.m 230331, (prel.), byggs gångbana samt att hållplats Torsvik Postterminalens södergående läge kommer få ett nytt läge norr om Stolsvägen.

Hållplats Torsvik, Postterminalen södergående riktning, tillfälligt indragen.

Hållplatsen dras tillfälligt in p.g.a arbete med nytt läge samt gångbana. Resande hänvisas under tiden till hållplats Bordsvägen. Gäller prel. t.o.m 230331.

Hållplatser, Värnamo tillfälligt indragna.

P.g.a marknad. Hållplatser Centralplan, Kyrktorget, Gästisplan samt Pilagårdsgatan dras tillfälligt in under perioden kl.17:00, 230324 till kl.19:00, 230325

Hållplats Tranås, Folkhögskolan tillfälligt flyttad.

Västra vägen, Tranås tillfälligt avstängd i samband med ombyggnad av parkering och dagvatten. Gäller från den 27 mars till 18 augusti. Tillfällig hållplats finns placerad längs med Majorsgatan. Se anslag på plats.

Hållplatser, Nässjö tillfälligt indragna.

Korsningen Queckfeldtsgatan-Koltorpsgatan avstängd. Nässjö. Fr.o.m 230327 t.o.m 230421, (prel.). Med start måndag v.13 så kommer det utföras arbete på ledningsnätet i korsningen. Indragna hållplatser under tiden blir Lövåsgatan, Koltorpsplan, Björklidsgatan samt Bandygatan mot centrum.Resenärer från dessa hållplatser hänvisas under tiden till: Lövåsgatan till Orion, Koltorpsplan till Orion, Björklidsgatan till Bandygatan österut / Vattugatan, Bandygatan mot centrum till Bandygatan österut.

Regionbuss

Hållplatser Jönköping, Östra Torget och Cigarren tillfälligt flyttade till Odengatan och Tullportsgatan.

Fr.o.m trafikstart 220815 t.o.m 230611, (preliminärt). P.g.a ett större VA-arbete längs med Slottsgatan. Hållplatserna Östra Torget och Cigarren flyttas till Odengatan respektive Tullportsgatan. Hållplats Stadsbiblioteket är avstängd, resenärer hänvisas till Östra Centrum eller Odengatan. Linje 3,11, 17 kommer även stanna vid hållplats Knektaparken under omledningsperioden. Karta med de tillfälliga hållplatserna hittar du under nyheter.

Hållplats Nässjö, Lövhult tillfälligt indragen

Hållplats Lövhult är tillfälligt indragen och resande hänvisas till hållplats Gisshultabro fram till december 2023, (prel.) p.g.a ett större arbete längs väg 40 mellan Nässjö-Eksjö. Mer information kommer allteftersom arbetet fortskrider.

Linje 530 annan körväg p.g.a större vägarbete på väg 40.

Linjen leds över Rödjenäs och Stensjön för att undvika köer och långsam trafik. Omledningen är aktuell från 221205 tills trafiken på väg 40 är tillbaks på normala flöden utan risk för köer eller försening. Hållplats Rågången dras tillfälligt in för linje 530 under samma period. Resande hänvisas till Nässjö Resecentrum.

Hållplats Stackeryd är tillfälligt indragen på grund av vägarbete 2023-12-31.

Hållplatserna Lövhult och Stackeryd dras in fr.o.m 230214 och resande hänvisas till hållplats Gisshultabro fram till december 2023, (prel.) p.g.a ett större arbete längs väg 40 mellan Nässjö-Eksjö. Mer information kommer allteftersom arbetet fortskrider.

Hållplats Rosan är tillfälligt indragen på grund av vägarbete 2023-12-31.

Hållplats Rosan dras tillfälligt in och resenärer hänvisas till hållplats Ormarydsvägen alt. Broarp pga av ett större vägarbete på Rv 40.

Hållplats Rocksjön, läge A och B för linje 3, 17 och 112 tillfälligt indragna i båda riktningar. OBS, tågets hållplats berörs ej.

Fr.o.m 230308 t.o.m 230412, (prel.), p.g.a grävarbete. Resande hänvisas till nästa hållplats under tiden.

Hållplats Jönköping, Torsvik, Byråvägen dras in permanent.

Fr.o.m 230320 t.o.m 230331, (prel.), byggs gångbana samt att hållplats Torsvik Postterminalens södergående läge kommer få ett nytt läge norr om Stolsvägen.

Hållplats Bottnaryds skola, riktning mot Jönköping, tillfälligt flyttad.

Hållplats Bottnaryds skola flyttas tillfälligt ca 75 meter. Gäller fram till april 2025, (prel.). Detta p.g.a att man ska bygga ny skola och sporthall inom skoltomten och olika faktorer gör att den behöver flyttas under byggtiden.

Hållplats Torsvik, Postterminalen södergående riktning, tillfälligt indragen.

Hållplatsen dras tillfälligt in p.g.a arbete med nytt läge samt gångbana. Resande hänvisas under tiden till hållplats Bordsvägen. Gäller prel. t.o.m 230331.

Hållplats Tranås, Folkhögskolan tillfälligt flyttad.

Västra vägen, Tranås tillfälligt avstängd i samband med ombyggnad av parkering och dagvatten. Gäller från den 27 mars till 18 augusti. Tillfällig hållplats finns placerad längs med Majorsgatan. Se anslag på plats.

Hållplatser, Nässjö tillfälligt indragna.

Korsningen Queckfeldtsgatan-Koltorpsgatan avstängd. Nässjö. Fr.o.m 230327 t.o.m 230421, (prel.). Med start måndag v.13 så kommer det utföras arbete på ledningsnätet i korsningen. Indragna hållplatser under tiden blir Lövåsgatan, Koltorpsplan, Björklidsgatan samt Bandygatan mot centrum.Resenärer från dessa hållplatser hänvisas under tiden till: Lövåsgatan till Orion, Koltorpsplan till Orion, Björklidsgatan till Bandygatan österut / Vattugatan, Bandygatan mot centrum till Bandygatan österut.

Tåg

Hållplats Rocksjön, läge A och B för linje 3, 17 och 112 tillfälligt indragna i båda riktningar. OBS, tågets hållplats berörs ej.

Fr.o.m 230308 t.o.m 230412, (prel.), p.g.a grävarbete. Resande hänvisas till nästa hållplats under tiden.