Trafikinformation

Vår trafikinformation berättar om aktuella händelser i trafiken. Här hittar du information för buss och tåg.

Stadstrafik

Hållplatser Jönköping, Östra Torget och Cigarren tillfälligt flyttade till Odengatan och Tullportsgatan.

Fr.o.m trafikstart 220815 t.o.m 230611, (preliminärt). P.g.a ett större VA-arbete längs med Slottsgatan. Hållplatserna Östra Torget och Cigarren flyttas till Odengatan respektive Tullportsgatan. Hållplats Stadsbiblioteket är avstängd, resenärer hänvisas till Östra Centrum eller Odengatan. Linje 3,11, 17 kommer även stanna vid hållplats Knektaparken under omledningsperioden. Karta med de tillfälliga hållplatserna hittar du under nyheter.

Hållplats Jönköping, Tegelbruksgatan tillfälligt indragen.

Från trafikstart 220822 t.o.m 221218, (preliminärt). P.g.a Va-arbete. Resande hänvisas till hållplats Kilallen under tiden alternativt till en tillfälligt uppsatt hållplats på Saturnusgatan.

Hållplats Jönköping, Södra Apollovägen i riktning mot Huskvarna tillfälligt flyttad.

Fr.o.m 221107 t.o.m 221222, (prel.). P.g.a ett större arbete utmed Birkagatan. Tillfällig hållplats finns ca 100 meter mot Österängens centrum.

Hållplats Jönköping, Lockebo i båda riktningarna tillfälligt flyttade

Hållplatsen i riktning mot Barnarp är flyttad ca 100 m mot Barnarp tillsvidare och i riktning mot Råslätt är den flyttad ca 150 m mot Barnarp tillsvidare. Detta p.g.a vägarbete.

Hållplatser Nässjö, Stortorget och Nygatan tillfälligt indragna för linje 61.

P.g.a vägarbete på Mariagatan med stor köbildning och trång passage för linje 61, dras hållplatserna Stortorget och Nygatan tillfälligt in fr.o.m trafikstart 221130 t.o.m 221218, (prel.). Resande hänvisas till hållplats Resecentrum under denna period.

Hållplats Tranås, Torsgatan tillfälligt flyttad.

P.g.a gatuarbeten kommer korsningen Sveagatan-Torsgatan vara avstängd för trafik fr.o.m 221130, kl.08:00 t.o.m 221223. Hållplats Torsgatan flyttas till Götgatan under perioden. Se även anslag på plats.

Hållplatser Tranås tillfälligt indragna på linje 42.

Fr.o.m 221208 t.o.m 221216, kl.16:00, (prel.). Del av Fröafallsvägen, Tranås, avstängd p.g.a arbete utmed sträckan. Hållplatserna Vandraregatan, Orkestergatan samt Fröafallsvägen dras tillfälligt in under perioden. Resande hänvisas till nästa hållplats.

Hållplats Norrahammar station, riktning mot Jönköping tillfälligt indragen.

P.g.a grävarbete tillsvidare. Resande hänvisas till nästa hållplats under tiden.

Hållplats Norrahammar station trafikeras ej.

Buss linje 27 mot Skänkeberg och 28 mot Jönköping Rådhusparken trafikerar ej hållplats Norrahammar station på grund av underhållsarbete. Resenärer hänvisas till hållplats Barnarpsvägen

Hållplats Norrahammar station trafikeras ej.

Buss linje 27 mot Månsarp och 28 mot Norrahammar Flahult trafikerar ej hållplats Norrahammar station på grund av underhållsarbete. Resenärer hänvisas till hållplats Barnapsvägen

Regionbuss

Hållplatser Jönköping, Östra Torget och Cigarren tillfälligt flyttade till Odengatan och Tullportsgatan.

Fr.o.m trafikstart 220815 t.o.m 230611, (preliminärt). P.g.a ett större VA-arbete längs med Slottsgatan. Hållplatserna Östra Torget och Cigarren flyttas till Odengatan respektive Tullportsgatan. Hållplats Stadsbiblioteket är avstängd, resenärer hänvisas till Östra Centrum eller Odengatan. Linje 3,11, 17 kommer även stanna vid hållplats Knektaparken under omledningsperioden. Karta med de tillfälliga hållplatserna hittar du under nyheter.

Buss linje 335 riskerar bli försenad.

Buss linje 335 riskerar bli försenade på grund av vägarbete. Vägarbete beräknas vara klart till 2022-12-31 kl 16:00 då trafiken åter ska flyta som normalt.

Beläggningsarbete väg 152 från Cirkulationsplats Hillerstorp till Åker, båda riktningarna.

Ett körfält avstängt. Hastighet: 30km/h. Risk för förseningar.

Hållplatser Nässjö, Stortorget och Nygatan tillfälligt indragna för linje 61.

P.g.a vägarbete på Mariagatan med stor köbildning och trång passage för linje 61, dras hållplatserna Stortorget och Nygatan tillfälligt in fr.o.m trafikstart 221130 t.o.m 221218, (prel.). Resande hänvisas till hållplats Resecentrum under denna period.

Hållplats Nässjö, Lövhult tillfälligt indragen.

Hållplats Lövhult dras in fr.o.m 221207 och resande hänvisas till hållplats Stackeryd fram till december 2023, (prel.) p.g.a ett större arbete längs väg 40 mellan Nässjö-Eksjö. Mer information kommer allteftersom arbetet fortskrider.

Linje 530 annan körväg p.g.a större vägarbete på väg 40.

Linjen leds över Rödjenäs och Stensjön för att undvika köer och långsam trafik. Omledningen är aktuell från 221205 tills trafiken på väg 40 är tillbaks på normala flöden utan risk för köer eller försening.

Tåg

Hållplats Norrahammar station, riktning mot Jönköping tillfälligt indragen.

P.g.a grävarbete tillsvidare. Resande hänvisas till nästa hållplats under tiden.

Hållplats Norrahammar station trafikeras ej.

Buss linje 27 mot Skänkeberg och 28 mot Jönköping Rådhusparken trafikerar ej hållplats Norrahammar station på grund av underhållsarbete. Resenärer hänvisas till hållplats Barnarpsvägen

Hållplats Norrahammar station trafikeras ej.

Buss linje 27 mot Månsarp och 28 mot Norrahammar Flahult trafikerar ej hållplats Norrahammar station på grund av underhållsarbete. Resenärer hänvisas till hållplats Barnapsvägen

Krösatåg inställt mellan Jönköping Resecentrum och Nässjö Resecentrum på grund av tekniskt fel.

Resenärer hänvisas till nästa avgång