Bild på kundtjänstmedarbetare

Frågor och svar

Välkommen att höra av er oss om ni har frågor om företagsportalen och dess funktioner. Här har vi även samlat svaren på de vanligaste frågorna.

Användarmanualer

När du som administratör är inloggad i företagsportalen finns en användarmanual att läsa. Användarmanualen visar steg för steg i både bild och text hur du utför de olika funktionerna i portalen. 

Behöver vi signera något avtal?
- Företagets administratör får i samband med ansökan intyga att man för företagets räkning har mandat/är behörig att ansöka om tjänsten.
Innan administratör och resenärer kan börja använda tjänsten måste följande villkor godkännas: integritetspolicy, resevillkor samt allmänna villkor för företaget respektive resenären. Inga ytterligare avtal behöver signeras för att få tillgång till tjänsten.

Vilka tjänster/funktioner finns i Företagsportalen?

I företagsportalen finns följande funktioner:

 • Skicka biljett
  Ni kan i princip köpa alla Jönköpings Länstrafiks biljetter och skicka ut dem via tjänsten ”Skicka biljett”. Biljetterna kan skickas till en resenärens app eller till ett resekort. 

 • Tjänsteresor
  Resenären kan själv köpa biljett för sin tjänsteresa direkt i Jönköpings Länstrafiks app. Betalningen sker via företagsfaktura (Allpay). 

 • Personalerbjudande
  Om ni som företag t.ex. erbjuder en 365-dagarsbiljett som personalerbjudande kan resenären själv i företagsportalen ansöka om biljetten. Ni som administratör beviljar/avslår sedan ansökan. Vid ett beviljande görs löneavdrag. Kan resenären inte själv ansöka om personalerbjudandet kan ni som administratör hjälpa dem genom tjänsten ”Skicka biljett”.  

Varför använder ni er av Bank-ID för inloggning? 
- Vi använder oss av Bank-ID för att uppfylla dagens säkerhetskrav.

Vilka priser gäller för oss som företag?
- För de biljetter som köps via tjänsten Företagsportalen tillämpas de priser som gäller hos Jönköpings Länstrafik vid köpet enligt gällande prislista, se jlt.se eller aktuella priser i företagsportalen. Region Jönköpings län fastställer priser och biljettsortiment och har rätt att ändra dessa ensidigt.

Jag har ansökt om konto på Företagsportalen men har inte fått mail och då kan jag inte logga in, varför fungerar det inte?
- Om ni är en helt ny företagskund så är det vi på Jönköpings Länstrafik som behandlar ansökan och ni får besked via e-post när vi gjort det. Administrationstiden är 3-5 arbetsdagar. Om ni är en befintlig företagskund går ansökan till er företagsadministratör som godkänner eller avslår ansökan. Ni får även då en bekräftelse via e-post när den är behandlad.

Hur hög kreditgräns kan jag som administratör ange för tjänsteresor i appen?
- Max kreditgräns är 15 000 kr per anställd och månad.

När nollställs kreditgränsen?
- Kreditgränsen nollställs natten till den 1:a varje månad.

Kan vi vara flera företagsadministratörer för samma företagskonto?
- Ja, det är möjligt att vara flera företagsadministratörer. Befintlig företagsadministratör kan lägga till ny företagsadministratör i företagsportalen. 
 
Kan jag vara företagsadministratör för flera företagskonton?
- Nej, det är inte möjligt att vara företagsadministratör för flera konton. För att lösa detta ansöker ni om ett konto där ni sedan lägger upp flera avdelningar kopplade till olika referensnummer.
 
Vårt företag/organisation har tidigare haft Företagskonto. Följer våra avdelningar och resenärer med till den nya Företagsportalen med automatik?
- Nej, avdelningar och resenärer från tidigare företagslösning "Företagskonto" följer inte med in i den nya Företagsportalen per automatik. Nya Företagsportalen är en helt ny plattform som innebär att alla företagskunder behöver ansöka om konto på nytt.
Efter att ansökan blivit beviljad, skapas första avdelningen med automatik. Eftersom identifikation i den nya lösningen sker med bankID, behöver företaget även registrera personnummer. För att spara tid, så går det att göra import av resenärer avdelningsvis. Importmallen når företagsadministratör via Avdelningar / Skapa ny avdelning.

Vilka biljetter kan jag som företags- eller avdelningsadministratör köpa via Företagsportalen?
- Företagets administratör kan via Företagsportalen skicka biljetter till tillfällig eller registrerad resenär, som gäller för resor både inom Kronobergs län eller över länsgräns till/från Kalmar, Kronoberg, Halland, Blekinge, Västra Götaland, Skåne samt Köpenhamn. I Företagsportalen säljs endast biljetter för vuxen.

 • Enkelbiljetter
 • 24-timmarsbiljetter
 • Flexbiljetter
 • 30-dagarsbiljetter
 • 365-dagarsbiljetter

Företags- och avdelningsadministratör kan köpa 365-dagarsbiljett för registrerad resenär som personalerbjudande.

Biljetter som administratör köper för resenär kan skickas antingen till resenärens app eller kopplas till ett resekort.

Måste vi som företag erbjuda våra anställda biljett via personalerbjudande?
- Nej, det är ni som företag som bestämmer vilka tjänster och biljetter som era anställda har rätt att använda/köpa i portalen.  

Kan vi som företag se vilka biljetter den anställda har köpt för sina tjänsteresor?
- Biljettköp som köps med Allpay (företagsfaktura), faktureras i efterhand och en fakturaspecifikation finns att hämta i Företagsportalen. Ni hittar fakturaspecifikationen under "Statistik och rapporter", välj "Ekonomirapporter". Köp i appen visas inte i realtid i Företagsportalen utan kommer månadsvis.

Vi som företag vill endast att våra anställda ska få köpa enkelbiljetter i appen för tjänsteresor, kan vi begränsa detta?
- Nej, det går inte begränsa utbudet i appen däremot kan ni självklart sätt upp egna policys för vad resenären får och inte får köpa. Alla köp ser ni på fakturaspecifikationen.

Förlustgaranti
- Om resenären förlorar sin biljett kan den återskapas om resenären har registrerat sitt mobilnummer i appen alternativt sitt resekortsnummer på Jönköpings Länstrafiks tjänst ”Mitt konto”. Har inte resenären gjort detta kan biljetten inte återskapas och ingen ersättning utgår.

Vilken app köper resenären biljett och måste hen ha företagstelefon?
- Resenären använder Jönköpings Länstrafiks publika app som finns att ladda ner i App store och Google play. Resenären betalar sedan biljetten för sin tjänsteresa med betalmetoden Allpay istället för t.ex. Swish eller ett privat betalkort. Resenären använder sin ordinarie telefon, ingen företagstelefon behövs.

Kan resenären köpa obegränsat antal biljetter i appen?
- Nej, det är administratören på företaget som sätter en kreditgräns för respektive resenär. 

Kan alla resenärer använda tjänsten - Tjänsteresor?
- Nej, endast resenärer som administratören har lagt upp i portalen och godkänt för tjänsteresor kan använda tjänsten.

Hur vet resenären att hen har fått tillgång till Tjänsteresor?
- När resenären har blivit godkänd för tjänsteresor skickas ett sms från vår fakturatjänstleverantör – Allbinary (Allpay). I sms:et finns stegvis information om hur resenären registrerar betalmetoden Allpay i Jönköpings Länstrafiks app, tillsammans med en engångskod. Koden är giltig i 7 dagar.

Kan vi som företag se vilka biljetter den anställda har köpt för sina tjänsteresor?
- Biljettköp som köps med Allpay (företagsfaktura), faktureras i efterhand och en fakturaspecifikation finns att hämta i Företagsportalen. Ni hittar fakturaspecifikationen under "Statistik och rapporter", välj "Ekonomirapporter". Köp i appen visas inte i realtid i Företagsportalen utan kommer månadsvis.

Vi som företag vill endast att våra anställda ska få köpa enkelbiljetter i appen för tjänsteresor, kan vi begränsa detta?
- Nej, det går inte begränsa utbudet i appen däremot kan ni självklart sätt upp egna policys för vad resenären får och inte får köpa. Alla köp ser ni på fakturaspecifikationen. 

Måste resenären ha en företagsmobil? 
- Nej resenären använder sin ordinarie mobiltelefon. Vid köp av tjänsteresor används en betaltjänst kallad Allpay där resenären köper biljett via företagsfaktura. 

Vi har anställda som inte har möjlighet att använda appen, hur gör vi?
- I företagsportalen kan ni koppla ihop en biljett med ett resekort, använd tjänsten ”Skicka biljett”. Observera att ni inte kan beställa resekort i portalen. Tomma resekort beställs här och ni får själva ansvara att resekortet lämnas ut till resenären. Tjänsteresor (Allpay) går inte använda till resekort. 

Om resenären redan har ett privat resekort, kan jag koppla biljetten till befintligt kort, eller behöver jag beställa ett nytt?
- Vi rekommenderar företagskunder som vill koppla biljetter till resekort att använda helt nya resekort. Det går sedan att koppla alla biljetter som köps för resenären i Företagsportalen till det nya resekortet.

Om ni ändå önskar koppla en biljett till ett befintligt privat resekort, så behöver resenären först registrera sitt kort och mobilnummer via Mitt Konto på jlt.se innan biljetten kan kopplas till det privata resekortet.

Vilken app köper resenären biljett och måste hen ha företagstelefon?
- Resenären använder Jönköpings Länstrafiks publika app som finns att ladda ner i App store och Google play. Resenären betalar sedan biljetten för sin tjänsteresa med betalmetoden Allpay istället för t.ex. Swish eller ett privat betalkort. Resenären använder sin ordinarie telefon, ingen företagstelefon behövs. 

Kan resenären köpa obegränsat antal biljetter i appen?
- Nej, det är administratören på företaget som sätter en kreditgräns för respektive resenär. 

Vi behöver beställa resekort, hur gör vi då?
- Ni kan beställa resekort genom att fylla i vårt beställningsformulär

Kontakt

Kontaktuppgifter: 0771-444 333
E-post: kundservice@jlt.se

Öppettider: Mån - Fre kl. 07.00 - 20.00, Lör - Sön kl. 09.00-18.00.

Är ni nyfikna på att bli företagskund? Kontakta vår företagsmejl och hör om fördelarna vi kan erbjuda ert företag. 

E-post: foretag@jlt.se

Användarmanualer

I företagsportalen finns det användarmanualer som beskriver hur olika funktioner fungerar.

Senast uppdaterad: 2024-01-15