Resenär som läser bok på tåget.

Personalerbjudande

Bli en attraktiv arbetsgivare och erbjud era anställda periodbiljetter med brutto- eller nettolöneavdrag.

Biljetter för arbetspendling

I företagsportalen kan ni som arbetsgivare erbjuda era medarbetare biljetter för arbetspendling. Ni hanterar själva om medarbetaren ska få biljetten som ett bruttolöneavdrag eller nettolöneavdrag. Vid bruttolöneavdraget förmånsbeskattas medarbetaren för den del eller hela biljetten som ni som arbetsgivare betalar. Vid nettolöneavdrag betalar medarbetaren hela biljetten själv genom löneavdrag. Hela Länstrafikens biljettsortiment går att erbjuda med brutto- eller nettolöneavdrag till anställda. Självklart går det utmärkt att resa med biljetten på fritiden också.

Därför ska ni erbjuda biljetter för arbetspendling

 • Större möjlighet att rekrytera kompetens från ett större geografiskt område. 
 • Tillåt att resetiden kan nyttjas som arbetstid så stärker ni er attraktivitet som arbetsgivare. 
 • Bidrar till att nå de globala hållbarhetsmålen. 
 • Spara pengar genom att säg upp eller minska ned på dyra parkeringsplatser.
 • Hälsofördelar för medarbetaren
 • I Sverige cyklar kollektivtrafikresenärer dubbelt så mycket och går tre gånger så mycket som bilister. Dessutom får medarbetaren frisk luft på köpet.

1. Medarbetaren fyller i en beställningsblankett (pdf)

Medarbetare fyller i en beställningsblankett (pdf) som t.ex. kan ligga på intranätet. Medarbetaren fyller i följande val i blanketten:

 1. Väljer zon/zoner för biljetten alternativt anger från en hållplats och till en hållplats.
 2. Väljer som biljetten ska skickas till en app eller till ett resekort.
 3. Anger personuppgifter och kontaktuppgifter.
 4. Godkänner villkor och skriver under blanketten.
 5. Skickar den till företagets administratör.

Det vanligaste är att arbetsgivare erbjuder en 365-dagarsbiljett som personalerbjudande. Jönköpings Länstrafiks administratörer kan lägga upp fler biljettalternativ för tjänsten om ni så önskar. 

OBS! Jönköpings Länstrafik har färdiga beställningsblanketter för 365-dagarsbiljetter som ni kan använda.  

2. Administratören på företaget köper biljetten i företagsportalen

När administratören har fått in ansökningsblanketten från medarbetaren görs ett köp i portalen:

 1. Administratören går in på tjänsten personalerbjudande
 2. Skriver in de uppgifterna som medarbetaren har angivit i blanketten (se ovan) och genomför köpet.
 3. Blijetten skickas ut direkt till medarbetaren som oaktiverad till en app eller ett resekort. 
 4. Administratören hanterar löneavdraget i ekonomisystemet. 

Frågor och svar om personalerbjudande

 • Ni som arbetsgivare kan erbjuda era medarbetare en biljett för arbetspendling. Till exempel erbjuder Region Jönköpings län idag medarbetare en 365-dagarsbiljett via nettolöneavdrag. 

  Beställningen görs via en PDF-blankett som skickas till ansvarig administratör som sen gör köpet i företagsportalen. Beställningsblanketten tas fram av Jönköpings Länstrafik som skickas ut den till ansvarig administratör på företaget.

 • Nej, det är ni som arbetsgivare som bestämmer vilka tjänster i företagsportalen som ni vill använda/erbjuda era medarbetare.  

 • Som defualt finns inga biljetter upplagda under denna tjänst men om ni vill erbjuda de kan ni kontakta Jönköpings Länstrafiks Försäljningsenhet:  foretag@jlt.se

  Vi kan lägga upp de biljetter som ni önskar att erbjuda era medarbetare som personalerbjudande.

 • Det vanligaste är att företag erbjuder en 365-dagarsbiljett, men i företagsportalen är det möjligt att erbjuda flera olika biljetter som personalerbjudande. 

 • Det är ni som arbetsgivare som beslutar vilket typ av löneavdrag som ska göras. Det vanligaste för köp av t.ex. en 365-dagarsbiljett är att medarbetaren betalar sin biljett månadsvis (på 12 månader) via nettolöneavdrag eller bruttolöneavdrag. 

 • Det bestämmer ni som arbetsgivare. Många har som krav att man ska ha en fastanställning, att man förbinder sig att slutbetala biljetten ifall anställningen skulle upphöra innan biljetten är fullt avbetalad.

 • Ja, biljett som personalerbjudande går att köpa för resor till och från:

  • Hallands län
  • Kalmar län
  • Kronobergs län
  • Västra Götalands län
  • Blekinges län
  • Skånes län
 • I företagsportalen kan både företags- och avdelningsadministratörer hantera detta på avdelningsnivå. Det vanligaste är dock att det hanteras som en egen avdelning där en eller fler företagsadministratörer hanterar hela organisationens beställningar. Det beror oftast på att de här biljetterna ska bokföras/faktureras på ett och samma referensnummer/ansvarsnummer samt att ett löneavdrag behöver göras. 

 • Jönköpings Länstrafik administrera eller distribuera inte några resekort i företagsportalen. Det kommer fortfarande vara möjligt att köpa biljetter till resekort, till exempel biljett som ”Personalerbjudande” eller via tjänsten ”Skicka biljett”. 

  Så här får ni tag på resekort
  Resenären kan själv hämta ett nytt resekort på vårt Kundcenter eller hos någon av våra återförsäljare. Vi rekommenderar att inte ha ”privata” biljetter och biljetter som köps via företagsportalen på samma resekort. 

  Ni som företag kan beställa resekort och ha på lager 
  Ni som företag kan beställa nya resekort och ha på lager hos er. Köp biljetten till ett av resekorten och lämna ut fysiskt eller via exempelvis internposten till medarbetaren. 
  Resekort beställer ni här.

 • Över 80 procent av samtliga biljettköp görs idag i vår app och vi kan tyvärr inte prioritera administration och distribution av resekort på detta sätt längre. 

 • Ja, medarbetarna som köper till exempel en 365-dagarsbiljett via personalerbjudandet behöver registrera sin biljett för att få ta del av Jönköpings Länstrafiks förlustgaranti. 

  • Förlustgaranti i appen
   I appen genom att registrera sitt mobilnummer. 

  • Förlustgaranti för en biljett på ett resekort
   Skapar en profil på Jönköpings Länstrafiks Mitt konto och registrerar sitt resekortsnummer. 

Senast uppdaterad: 2024-01-15