Tillgänglighetsredogörelse

Jönköpings Länstrafik arbetar för att öka tillgängligheten på webbplatsen, Mitt konto och i appen. Målet är att all information och alla tjänster ska kunna användas av alla. På denna sida kan du också läsa vad vi gör för att öka tillgängligheten samt anmäla upplevda brister.

Tillgänglighetsredogörelser

Jönköpings Länstrafik arbetar för att öka tillgängligheten på webbplatsen. Målet är att all information och alla tjänster ska kunna användas av alla.

Responsivitet

Vår webbplats är responsiv, det innebär att den fungerar bra i moderna webbläsare på såväl små som stora skärmar.

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

 • Äldre dokument i PDF är inte korrekt skapade för att fungera med uppläsande hjälpmedel
 • På ett fåtal ställen finns det bilder med text i som inte fungerar med uppläsande hjälpmedel
 • Vissa interaktiva funktioner som används har begränsad tillgänglighet, detta kan upplvas t.ex. vid navigering med tangentbord och uppläsning

Ladda ner filer

Det vanligaste formatet för dokument och blanketter på vår webbplats är PDF, men även dokument i till exempel Word, Excel och Powerpoint kan förekomma.

Om en fil öppnas i ett nytt fönster så kan det bero på filens syfte. 

Jönköpings Länstrafik står bakom Mitt konto. Det här dokumentet beskriver hur Mitt konto uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgängligt är Mitt konto?

Vi är medvetna om att delar av Mitt konto inte är fullt tillgängligt. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Innehåll som inte är fullt tillgängligt

Mitt konto uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av bristande punkter nedan.

Prioriterade delar listas nedan. 

Prioriterade åtgärder

 • Använd wai-aria bara när det skapar användarnytta som till exempel vid statusuppdatering. Förbättring påbörjad. 
 • Koppla ledtexter och felmeddelanden till formulärelement med tydliga instruktioner. Förbättring påbörjad. 
 • Sätt fokus direkt på innehåll/områden som laddas dynamiskt så länge det inte stör användaren. Förbättring påbörjad. 
 • Säkerställ att rubrikstrukturen är logisk genom att inte hoppa över rubriknivåer. Förbättring påbörjad. 
 • Fokusmarkeringen ska vara synlig och ha god kontrast vid tangentbordsnavigering. Förbättring påbörjad. 
 • Ta fram en tillgänglighetsredogörelse för tjänsten. Färdigt 2023-04-21.

Jönköpings Länstrafik kommer att fortsätta arbeta för att förbättra tillgängligheten på Mitt konto. Förbättringar av våra digitala tjänster kommer att göras löpande.

Så här har vi testat tillgängligheten

Detta tillgänglighetsutlåtande är baserad på den oberoende mellangranskning av Mitt konto som Funka färdigställde 2021-10-12. Granskningen gjordes tillsammans med Länstrafiken Kronoberg, Hallandstrafiken samt Kalmar länstrafik.

Redogörelsen uppdaterades senast 2023-04-21.

Redogörelsen avser appen JLT Nya version 2.150.1-A, offentliggjord 2023-04-21.

Jönköpings Länstrafik står bakom den här mobila applikationen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Jönköpings Länstrafiks app uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Information om Jönköpings Länstrafiks apps tillgänglighet

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har konstaterat att Jönköpings Länstrafiks (JLT) mobila applikation JLT Nya för Android inte uppfyller kraven i DOS-lagen.

 

Prioriterade åtgärder Android och iOS

 • Säkerställ att samtliga funktioner går att nå med tangentbord samt kan läsas av maskinläsare.
 • Alla komponenter som går att nå med tangentbordsfokus ska ha möjligheten att flytta fokus från komponenten.
 • Allt innehåll ska komma i en meningsfull ordning, oavsett hur användaren tar del av innehållet.
 • Var konsekvent i beskrivning av funktioner och hur felmeddelanden visas
 • Se till att alla användare kan använda alla funktioner.
 • Säkerställ att textförstoring fungerar korrekt.
 • Gruppera delar i appen.
 • Säkerställ att status för knappar, funktioner och reglage förmedlas vidare.
 • Ge sidor unika sidtitlar, var konsekvent och använd tydliga rubriker för att skapa struktur, det ska också vara synligt vilket fält som har tangenbordsfokus.
 • Se över kontraster och se till att färg inte används som den enda markören för att förmedla information eller särskilja ett visuellt element.
 • Ge alla klickbara objekt ett accessibility name.
 • Ge alla informationsbärande bilder en alternativ text som förmedlar samma information som bilden. Icke informationsbärande bilder ska döljas för hjälpmedel.
 • Information, struktur och relationer som förmedlas genom presentation ska vara maskinläsbara eller förmedlas som text.
 • Säkerställ att appen inte är begränsad till en orientering och ska fungera utan horisontell skrollning.
 • Tidsgränser för användarens interaktion med appen som är kortare än 20 timmar ska gå att stänga av, anpassa eller utöka.
 • Inget innehåll som rör sig, blinkar, skrollar eller uppdateras automatiskt ska finnas, om det inte går att pausa, stoppa eller dölja.
 • När inmatningsfel upptäcks automatiskt ska det framgå vilket fält som är felande och felet ska beskrivas för användaren i text, om det finns kända korrigeringsförslag ska förslagen presenteras för användaren.
 • Fält som kräver användarens inmatning ska ha ledtexter eller instruktioner. Ledtexter ska beskriva syftet med tillhörande inmatningsfält.
 • Appen ska kunna tillämpa användarens plattformsinställningar för färger, kontrast, teckensnitt, teckenstorlek, måttenheter och fokusmarkör.
 • Funktioner som innebär att användaren ingår rättsliga åtaganden, utför ekonomiska transaktioner, skickar in testsvar, eller ändrar eller raderar användarkontrollerad data ska kunna ångras, kontrolleras eller bekräftas.
 • Följande ska förmedlas maskinläsbart till hjälpmedel med hjälp av de tjänster som beskrivs i EN 301 549, avsnitt 11.5.2.3:
  • Roll, tillstånd, avgränsning, namn och beskrivning för element
  • Etikett för ett annat element, eller att elementet har ett annat element som etikett
  • Aktuellt värde och, om elementet förmedlar information om ett värdeintervall, intervallets minsta och största värde
  • Varje cell i en datatabell ska rad- och kolumnnummer samt, i förekommande fall, tillhörande rad- och kolumnrubriker

 

Så här är tillgängligheten testad

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har konstaterat att Jönköpings Länstrafiks (JLT) mobila applikation JLT Nya för Android inte uppfyller kraven i DOS-lagen. Digg har inom sitt tillsynsuppdrag genomfört en granskning av Jönköpings Länstrafiks mobila applikation JLT Nya för Android, version 2.150.1-A. Granskningen av appen genomfördes mellan den 18 januari och den 5 mars 2023. Den 4 januari 2023 informerades Jönköpings Länstrafik om granskning.

Detta gör vi för att öka tillgängligheten på jlt.se, Mitt konto och i appen

Vi har precis lanserat en ny, mer tillgänglig webbsida. Vi fortsätter dock kontinuerligt arbeta med att öka tillgängligheten på webbsidan, i appen och på Mitt konto. Detta gör vi bland annat genom att:

 • Genomför tillgänglighetsanalyser
 • Utbildar redaktörer och andra nyckelpersoner, så att alla som producerar innehåll gör det ur ett tillgänglighetsperspektiv
 • Implementerar rutiner för att upprätthålla tillgänglighetsarbetet i förvaltning
 • Kvalitetssäkra via internt testande
 • Använder flera verktyg för regelbunden utvärdering av webbplatsen

Om du inte kan använda delar av jlt.se, Mitt konto eller appen

Om du behöver något särskilt innehåll från vår webb jlt.se, vår app JLT nya eller Mitt konto som inte är tillgängligt kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Telefonnummer: 0771-444 333

Öppettider: Mån - Sön kl. 07.00 - 20.00, Lör - Sön kl. 09.00-18.00

Skicka allmänna frågor via e-post

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Kontakta oss gärna om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, Mitt konto eller i appen. Det gör du enklast via e-post eller telefon. 

Rapportera brister via e-post

Vill du hellre ringa till oss: 0771-444 333

Öppettider: Mån - Fre kl. 07.00 - 20.00, Lör - Sön kl. 09.00-18.00

Kontakta tillsynsmyndigheten
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten för digital förvaltning och påtala det. https://www.digg.se/digital-tillganglighet/anmal-bristande-tillganglighet

Anmäl brister anonymt

I det här formuläret kan du anonymt anmäla brister till oss på Länstrafiken.

Senast uppdaterad: 2023-04-21