Tillgänglighetsredogörelse

Jönköpings Länstrafik arbetar för att öka tillgängligheten på webbplatsen. Målet är att all information och alla tjänster ska kunna användas av alla.

Detta gör vi för att öka tillgängligheten

Vi har precis lanserat en ny, mer tillgänglig webbsida. Vi fortsätter dock kontinuerligt arbeta med att öka tillgängligheten. Detta gör vi bland annat genom att:

  • Genomför tillgänglighetsanalyser
  • Utbildar redaktörer och andra nyckelpersoner, så att alla som producerar innehåll gör det ur ett tillgänglighetsperspektiv
  • Implementerar rutiner för att upprätthålla tillgänglighetsarbetet i förvaltning
  • Kvalitetssäkra via internt testande
  • Använder flera verktyg för regelbunden utvädering av webbplatsen webbplatsen

Responsivitet

Vår webbplats är responsiv, det innebär att den fungerar bra i moderna webbläsare på såväl små som stora skärmar.

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

  • Äldre dokument i PDF är inte korrekt skapade för att fungera med uppläsande hjälpmedel
  • På ett fåtal ställen finns det bilder med text i som inte fungerar med uppläsande hjälpmedel
  • Vissa interaktiva funktioner som används har begränsad tillgänglighet, detta kan upplvas t.ex. vid navigering med tangentbord och uppläsning

Ladda ner filer

Det vanligaste formatet för dokument och blanketter på vår webbplats är PDF, men även dokument i till exempel Word, Excel och Powerpoint kan förekomma.

Om en fil öppnas i ett nytt fönster så kan det bero på filens syfte. 

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver något särskilt innehåll från vår webb jlt.se som inte är tillgängligt kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Telefonnummer: 0771-444 333

Öppettider: Mån - Sön kl. 07.00 - 20.00, Lör - Sön kl. 09.00-18.00

Skicka allmänna frågor via e-post

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Kontakta oss gärna om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen. Det gör du enklast via e-post eller telefon. 

Rapportera brister via e-post

Vill du hellre ringa till oss: 0771-444 333

Öppettider: Mån - Fre kl. 07.00 - 20.00, Lör - Sön kl. 09.00-18.00

Kontakta tillsynsmyndigheten
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten för digital förvaltning och påtala det. https://www.digg.se/digital-tillganglighet/anmal-bristande-tillganglighet

Senast uppdaterad: 2022-07-15