Sjukresor

Om du blir sjuk och behöver resa till sjukvården kan du göra det på olika sätt. Bussar och tåg är ofta ett bra alternativ. Kanske kräver ditt hälsotillstånd resa med serviceresefordon.

Beställa sjukresa

För att beställa din resa till eller från vården ringer du till beställningscentralen.

Planerade läkarbesök bokar du på vardagar före kl. 16.00 i den mån det är möjligt. Akuta läkarbesök bokas dygnet runt på samma telefonnummer. 

Vad behöver jag ange vid min beställning?

 • Personnummer
 • Tid för vårdbesök
 • Eventuella hjälpmedel (rollator, rullstol etc.)
 • Eventuellt behov av liggande transport
 • Eventuellt behov av ledsagare eller förarassistent

Kan jag åka sjukresa hem från vården?

 • För att få åka sjukresa hem behöver du ett godkännande från vårdgivaren i form av ett påskrivet sjuktransportkvitto. Kvittot ger du till föraren vid hämtningen. 
 • Om vården bedömer att du kan ta dig hem på egen hand åker du med allmänna kommunikationer.
 • Intyg för sjukresa behövs inte för personer över 85 år.

Vem har rätt till sjukresa?

Det är ditt hälsotillstånd som avgör om du behöver resa med serviceresefordon eller inte. Bedömningen görs av handläggare när du ringer in till beställningscentralen. Om du redan har färdtjänst är du per automatik berättigad till sjukresor. Resa till hälsokontroll eller vaccination gäller inte som sjukresa. 

Vad kostar sjukresa?

Du betalar alltid en egenavgift oavsett vilket färdsätt du använder. När du betalat egenavgifter upp 2 520 kr omfattas du av högkostnadsskydd. 

Egenavgift vid sjukresor

 • Egenavgiften för enkel resa med serviceresefordon är 140 kronor. Du betalar till chauffören innan resan påbörjas, kontant eller med kort. 

Du kan få alla egenavgifter på faktura. Du uppger att du vill ha faktura i samband med att du bokar din resa.

Högkostnadskydd för sjukresa

Högkostnadsskyddet för sjukresor är automatiserat för dig som åker sjukresa med Serviceresor. När du kommer över högkostnadsbeloppet blir det med automatik avgiftsfritt under resterande 12-månaders period.

Reseersättning

Du kan få reseersättning för sjukresor med egen bil, buss eller tåg om du har remitterats utanför länet och har en specialistvårdsremiss eller vårdgarantiremiss. Du kan även få ersättning för vissa, återkommande behandlingar inom länet som du fått remiss till. Du kan bara få reseersättning för resor som du gjort i anslutning till läkarbesöket.

 • Ersättning för egen bil är 2,50 kr/km minus 140 kr i egenavgift/enkelresa.
 • För resa med buss eller tåg ersätter Sjukreseenheten i första hand 2:a klassbiljetter. Egenavgiften är 40 kr/enkelresa.
 • Skicka orginalbiljetter till Sjukreseenheten tillsammans med intyg från vårdgivare som styrker läkarbesöket.

Ansökan skickas till Jönköpings Länstrafik, Sjukreseenheten, Box 372, 551 15 JÖNKÖPING eller via e-post sjukresor@rjl.se. 

Du kan få ersättning för första hotellnatten i annat län med max 1 500 kr om du har en tid i vården före kl. 10.00. Skicka in originalkvitto tillsammans med intyg från vårdgivare som styrker läkarbesöket.

Ansökan skickas till Jönköpings Länstrafik, Sjukreseenheten, Box 372, 551 15 JÖNKÖPING eller via e-post sjukresor@rjl.se. 

Du skickar en ansökan till Jönköpings Länstrafik, Sjukreseenheten, Box 372, 551 15 Jönköping eller via e-post sjukresor@rjl.se. 

 • Originalhandlingar av besökskvitto/intyg från den klinik du har besökt. Enbart kallelse är inte tillräckligt om underlag. Om du rest med egen bil uppger du även antalet kilometer du kört.
 • Vid buss eller tåg bifogar du originalbiljetterna tillsammans med besökskvitto/intyg. Vi ersätter biljettkostnader för 2:a klass. Vid mobilbiljetter bifogar du mailbekräftelsen.

Utbetalning av sjukreseersättning

Begäran om sjukreseersättning lämnar du till Sjukreseenheten inom 2 år efter resdatum. Du kan spara flera kvitton och skicka in och få ersättning för dem.

När du anmäler ditt konto till Swedbanks kontoregister kan du få utbetalningen direkt till ditt bankkonto.

Utskriftsbar folder och regelverk

Här kan du ladda ner vår informationsfolder och skriva ut till anhöriga. Du kan också läsa mer om regelverket för sjukresor.

Kontakt

Kontakta gärna oss på sjukresenheten om du har några frågor.

Telefonöppettider: Helgfria vardagar kl. 8.30-12.00.
Sommaröppettider 17/6-11/8: Helgfria vardagar kl. 10:00-12:00. 

Vanliga frågor

 • Vi behöver underlag som styrker vårdbesök där bland annat personnummer, sjukhus/mottagning samt datum för besöket framgår.

 • Du kan betala dina resor med månadsbetalning. Det innebär att alla färdtjänst- och sjukresor du gör under en månad kommer på en faktura nästkommande månad.

  • Det tillkommer inte någon administrativ avgift.
  • Eventuell medresenärs avgift kommer med på fakturan.

  Man kan ansluta sig vid ett månadsskifte. För att ansluta dig till månadsfakturering ringer du något av dessa nummer:

  • Beställningscentralen: 020-777 666
  • Färdtjänstenheten: 0771-680 680.
 • För att uppnå högkostnadsskydd på sjukresor behöver man åka 18 enkelresor inom en tolvmånadersperiod. Högkostnadsskyddet gäller dagen efter den artonde resan till ”dagen före den första resan”. Exempelvis: Du åker din första sjukresa 14 mars 2022 och din artonde resa 18 sep 2022. Då får du ett högkostnadsskydd på sjukresor som gäller under perioden 19 sep 2022–13 mars 2023. 

  • Om du reser med serviceresefordon har du rätt att ta med ledsagare.
  • Om du reser med allmänna kommunikationer (buss och tåg) så behövs intyg från remitterande vårdgivare att du behöver ha ledsagare. 
 • Om inte din transport kommer så ring till beställningscentralen på nummer 020-777 666 och välj knappval 2. 

Senast uppdaterad: 2022-06-03