Fakturering av köpta biljetter

I företagsportalen kan ni i realtid se de köp som är gjorda för tjänsterna ”Personalerbjudande” och ”Skicka biljett”. Köp som görs i appen via tjänsten - ”Tjänsteresor” sammanställs i en PDF-fil som finns att ladda ner i portalen vid varje månadsskifte.

Fakturering en gång per månad

  • Alla köp i företagsportalen samlas ihop och faktureras en gång per månad. 

  • En faktura per referensnummer/ansvarsnummer/ansvarskod
    Fakturan skickas per avdelning om dem ligger uppe med ett specifikt referensnummer/ansvarsnummer/ansvarskod.

  • E-faktura eller faktura per post
    Vill ni ha e-faktura behöver ni ange ett PEPPOL-ID när ni ansöker om ett företagskonto. Om ni inte anger PEPPOL-ID skickas fakturan per post.

Senast uppdaterad: 2024-04-17