Kvinnor med reser med Krösatåg

Tjänsteresor med appen

Gör era tjänsteresor med oss. Köp biljett direkt i appen och slipp onödigt krångel med utlägg, kvitton och milrapporter. Alla köp hamnar på en månadsfaktura. Smart, smidigt och enkelt!

Tjänsteresor

I företagsportalen finns en tjänst som heter Tjänsteresor. Genom att vara ansluten till Tjänsteresor kan anställda betala sina biljetter direkt i appen via företagsfaktura (Allpay). Administratören sätter individuella kreditgränser och ni väljer själva vilka på företaget som ska ha möjlighet tillgång till Tjänsteresor. 

Hur fungerar det?

Om ni inte redan är företagskund i portalen behöver ni först ansöka om ett konto. I ansökningsformuläret anger ni vem som ska vara administratör på företaget. Ni kan lägga till flera administratörer inne i portalen. Anslut era medarbetare för tjänsteresor i Jönköpings Länstrafiks app. Medarbetaren köper själv biljett i appen på samma sätt som för en privat resa. Skillnaden är att biljetten betalas med Allpay (företagsfaktura) istället för de privata betalsätten (Swish eller betalkort). Ingen företagstelefon behövs utan det går precis lika bra att använda sin privata telefon. 

 1. Skapar upp medarbetaren i portalen 

  För att medarbetare ska få tillgång till tjänsteresor behöver den läggas upp i företagsportalen. Det går att göra på två olika sätt:
  A. Skapa upp enskilda resenärer (en i taget).
  B. Importera en lista (CSV-fil) med flera resenärer.
 2. Anslut medarbetaren för tjänsteresor i portalen   

  Du behöver nu ansluta medarbetaren för tjänstresor och ange en kreditgräns, alltså maxtak för biljettköp per månad. Om du redan angivit kreditgränser i CSV-filen kan du bortse från detta steg.
 3. SMS skickas ut till medarbetaren

  När medarbetaren har anslutits till tjänsteresor i företagsportalen skickas ett sms ut till resenären med instruktion, användarnamn och engångskod. Engångskoden är giltig i 7 dagar.

  TIPS! I företagsportalen finns en användarmanual som visar steg för steg hur du skapar upp resenärer samt hur du importerar en lista med resenärer. 

Öppna Jönköpings Länstrafiks app. Appen finns att ladda ner i App store för Iphone och i Google Play för Android om du inte har appen.

 1. Registrera ditt mobilnummer
 2. Gå in i fliken ”Mer”,
 3. Välj ”Min Profil”,
 4. Välj ”Betalmedel”,
 5. Välj ”Andra betalmedel”,
 6. Välj ”Lägg till Faktura via Allpay”,
 7. Skriv in ”Användarnamnet” och ”Engångskoden” som skickades på SMS och tryck på ”Skicka-knappen”. 

Nu är du ansluten i appen! Anslutningsprocessen görs bara en gång förutsatt att du inte byter mobilnummer eller mobiltelefon. 

 1. Köp biljett via snabbval

  Under fliken ”Köp” går det att köpa biljett för resor inom en zon. 
  Köp -> Välj biljettyp/biljett -> Välj zon -> Välj resenärskategori -> Välj betalmedel (Allpay) -> Välj om du ska använda biljetten nu eller senare -> Genomför köpet -> Ange ett syfte för resan -> Slutför genom att klicka på Skicka -> KLART!

 2. Köp biljett via reseplaneraren

  Under fliken ”Sök & köp” går det att köpa biljett för resor inom en zon, i flera zoner eller över länsgräns. 
  Sök resa (ange från- och tillhållplats) -> Välj en avgång -> Välj biljettyp/biljett -> Välj resenärskategori -> Välj betalmedel (Allpay) -> Välj om du ska använda biljetten nu eller senare -> Genomför köpet -> Ange ett syfte för resan -> Slutför genom att klicka på Skicka -> KLART!

Fakturering och uppföljning

Fakturering för biljetter köpta via Allpay (företagsfaktura) i appen sker i efterhand. Fakturaunderlaget laddas upp i företagsportalen en gång per månad och skickas ut per referensnummer/ansvarsnummer som är angivet för respektive avdelning. 

Frågor och svar om tjänsteresor i appen

 • Allpay (företagsfaktura) är ett betalsätt i Jönköpings Länstrafiks app. När en administratör har anslutit medarbetaren till Tjänsteresor i företagsportalen, skickas ett sms med användarnamn och engångskod. 

  Medarbetaren använder användarnamnet och engångskoden för att ansluta sig i appen (detta görs en gång), därefter kan medarbetaren köpa biljett i appen och betala med Allpay (företagsfaktura). 

 • Det bestämmer företaget vad som gäller på avdelningen/enheten. Bara de medarbetare som har behov av att resa i tjänsten och har chefens godkännande behöver anslutas till tjänsten.

 • Kreditgränsen är ett maxbelopp som medarbetaren kan köpa biljetter för per månad.
  Exempel: Anna har en kreditgräns på 500 kr per månad. I januari köper hon biljetter för 250 kr vilket blir beloppet som faktureras. Natten till den första i varje månad nollställs kreditgränsen vilket innebär att Anna återigen har 500 kr att köpa biljetter för.  

 • Kreditgränsen nollställs natten till den första varje månad.

 • Det är företaget som sätter upp policy/regelverk för detta. Det kan finnas en policy som gäller för hela företaget eller kan beslutas på respektive verksamhetsområde/avdelning/enhet. Kontakta närmsta chef. 

 • Ja, i företagsportalen kan en administratör justera kreditgränsen för respektive medarbetare. Till exempel kan kreditgränsen höjas om medarbetaren inte har någon kredit kvar den aktuella månaden.

 • Ja, en medarbetare kan max ha 15 000 kr i månad som kreditgräns, men som sagt är det ni som företag som beslutar vilka maxgränser ni tillåter. 

 • Resenären använder Jönköpings Länstrafiks ”vanliga” app som finns att ladda ner i App store och Google play. Resenären betalar sedan biljetten för sin tjänsteresa med betalmetoden Allpay istället för t.ex. Swish eller ett privat betalkort. 

 • När du som administratör har lagt upp och anslutit resenären i företagsportalen, skickas ett sms skickas till resenären. Sms:et innehåller instruktioner om hur resenären ansluter sig till Allpay (företagsfaktura) i appen. I meddelandet finns även ett användarnamn och en engångskod. Resenären behöver endast ansluta sig en gång. 

 • Resenären behöver inte ha tillgång till en företagstelefon utan det går lika bra att använda en privat mobiltelefon. Alla köp som körs med Allpay (företagsfaktura) i appen faktureras resenärens avdelning/enhet. 

 • Med största sannolikhet beror det på att den resenären inte har använt engångskoden inom sju dagar. Koden blir då förbrukad och administratören behöver då ansluta resenären på nytt i företagsportalen. 

 • Nej, Allpay (företagsfaktura) i appen är endast ett betalsätt och själva kopplingen till resenären finns i företagsportalen genom resenärens mobilnummer.

 • När medarbetaren använder Allpay (företagsfaktura) i appen måste man i sista steget ange ett syfte med sin resa. Utan att skriva in syftet kan köpet inte genomföras. Det innebär att det är en väldigt liten risk för att resenären gör ett felköp. 

 • Du som administratör behöver uppdatera mobilnumret i företagsportalen och ansluta resenären till tjänsteresor på nytt. Resenären får ett nytt sms med användarnamn och engångskod. 

 • Du som administratör kan gå in under ”Resenärer” och tryck på ”Radera kreditgräns”. Tillgången till tjänsteresor kommer att försvinna från Företagsportalen och ni får beställa tjänsteresor på nytt. Medarbetaren får återigen ett sms med nya användaruppgifter och engångskod som behöver anslutas i appen på nytt. 

 • Nej, endast för det belopp som resenären har fått som kreditgräns (maxbelopp för köp per månad).

 • Ja, det går köpa biljett för resor till och från:

  • Hallands län
  • Kalmar län
  • Kronobergs län
  • Västra Götalands län
  • Blekinges län
  • Skånes län
  • Köpenhamn
 • Det finns inga begränsningar i appen gällande vilka biljetter resenären kan köpa. Det är ni som företag som får sätt upp en policy om ni vill begränsa vilka biljettyper som får köpas. Exempel: Ni tillåter bara att era resenären bara får köpa enkelbiljetter eller 24-timmarsbiljetter. 

 • När resenären genomför ett köp i appen måste ett syfte anges för tjänsteresan. T.ex. utbildning i stadshuset. Syftet som resenären har angivit finns också med på fakturaspecifikationen. 

 • Biljettköp med Allpay (företagsfaktura), faktureras i efterhand och en fakturaspecifikation finns att hämta i Företagsportalen. Ni hittar fakturaspecifikationen under ”Statistik och rapporter”, välj ”Ekonomirapporter”. Köp i appen visas inte i realtid i företagsportalen utan kommer finnas i portalen månaden efter den aktuella månaden då köpen gjordes.

 • Har ni biljetter kvar på resekort går självklart att använda dem. Jönköpings Länstrafik kommer dock inte administrera och distribuera resekort i företagsportalen. Alla tjänsteresor hänvisas till appen. 

 • Nej, i företagsportalen kommer det inte vara möjligt att beställa resekort med Kundkassa. Alla tjänsteresor som idag betalas med Kundkassa hänvisas till appen. 

Senast uppdaterad: 2024-01-15