Utlägg för alternativa färdmedel

Om du blivit mer än 20 minuter försenad kan du välja att ta taxi, egen bil eller välja annat trafikbolag och få ersättning för det.

Annat trafikbolag

Om du väljer att resa med annat trafikbolag krävs det att du ska kunna visa upp färdbeviset för resan. 

Taxi

Väljer du att resa med taxi ersätter vi taxiresans pris.

  • Högstabelopp är 1215 kronor per person kontant eller kundkassa.
  • För att få ersättning för taxiresa krävs att taxameterkvitto i original skickas in till oss.

Kvitton skickas i original (portofritt) till:
Jönköpings Länstrafik
Att: Förseningsersättning
Box 372
551 15 Jönköping.

Egenbil

Väljer du att resa med egen bil så ersätter vi din resa enligt Skatteverkets regler. Högsta belopp är 1215 kronor per fordon kontant eller i värdebevis. Vid begäran om ersättning för resa med egen bil ska registreringsnummer anges samt kostnad ska kunna styrkas.

Kvitton skickas i original (portofritt) till:
Jönköpings Länstrafik
Att: Förseningsersättning
Box 372
551 15 Jönköping.

Ansök om förseningsersättning 

Senast uppdaterad: 2022-07-11