Utlägg för alternativa färdmedel

Om du förväntas bli mer än 20 minuter försenad har du rätt att bli kompenserad för resa med egen bil eller taxi.

Egen bil eller taxi

Du måste själv bedöma om du ska välja alternativt färdsätt och ansöka om ersättning i efterhand. Ersättning för taxi/bil kan inte kombineras med ersättning för resans pris. Finns det ingen biljett dras den kostnad av som resenären skulle ha haft om denne hade betalat för resan.

Taxiresa ersätts med ett kontantbelopp, eller i form av värdekod, motsvarande taxiresans faktiska kostnad. Ersättning för taxiresa är begränsad till 1 435 kronor. Maxbeloppet gäller för en resenär och kan alltså, om styrkt faktiskt kostnad överstiger maxbeloppet, läggas ihop för flera resenärer som väljer att samåka med taxi. Du måste bifoga taxameterkvitto i original till din ansökan. (eller om man reser med t.ex. ett taxibolags app, ska lämpligt kvitto bifogas).

Resa med egen bil ersätts kontant eller med en värdekod enligt Skatteverkets regler för skattefri ersättning och är begränsad till 1 435 kronor.

Högsta ersättningen för taxi och bil är 1/40 av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § i socialförsäkringsbalken som gäller för det år då resan skulle avslutats. För 2024 är högsta belopp 1 435 kronor (inklusive eventuella parkeringsavgifter). För resor som utförts under år 2023 är högsta belopp 1 315 kronor (inklusive eventuella parkeringsavgifter).

Kvitton skickas i original (portofritt) till:
Jönköpings Länstrafik
Att: Förseningsersättning
Box 372
551 15 Jönköping.

Ansök om förseningsersättning 

Senast uppdaterad: 2022-07-11