Utlägg för alternativa färdmedel

Om du förväntas bli mer än 20 minuter försenad har du rätt att bli kompenserad för resa med egen bil eller taxi.

Ansök om förseningsersättning 

Senast uppdaterad: 2022-07-11