Färdtjänst & riksfärdtjänst

Färdtjänst finns för dig som har väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer på egen hand. Funktionsnedsättningen vara i minst tre månader för att du ska vara berättigad färdtjänst. Du behöver vara folkbokförd i Jönköpings län om du ansöker om färdtjänst i länet.

Boka färdtjänst

Du bokar din färdtjänstresa genom att ringa till serviceresor. För att kunna boka färdtjänstresa krävs det att du har giltigt färdtjänsttillstånd.

Öppettider: måndag-söndag kl. 07.00-23.00

Vad behöver jag tänka på vid min bokning?

 • Beställ din resa i god tid, senast 1 timme före önskad
  avresa inom din kommun och senast 2 timmar vid övriga
  resor.
 • Om du har en tid att passa, ange det vid beställning.
 • Tänk på att du ska vara resklar 5 minuter före avtalad tid.

Vad kostar det att resa med färdtjänst?

Priset skiljer sig beroende på ålderskategori och antal zoner.

Zoner Pris vuxen Pris barn/ungdom
1 zon 38 kr 23 kr
2 zoner 76 kr 46 kr
Hela länet 152 kr 92 kr
 • Vid resa utanför länsgränsen så tillkommer en extra avgift
  om 76 kronor för vuxen eller 46 kronor för barn/ungdom.
  Du kan betala för din resa med kontanter och betalkort. Det går bra att använda sig faktura om du är fakturaansluten. För att ansluta dig till faktura kontaktar du serviceresor innan din resa.

Ansök om färdtjänst och riksfärdtjänst

Du ansöker om färdtjänst eller riksfärdtjänst genom att skicka in en ansökningsblankett till oss. Fyll i blanketten digitalt och mejla till oss eller skriv ut och posta densamma.

Ansökningsblanketter och fullmaktsblankett

Det går bra att använda sig av fullmakt vid både ansökan om färdtjänst samt riksfärdtjänst. Fyll i fullmaktsblanketten och skicka in till oss via e-post eller via post. 

Blanketter skickas till:
Jönköpings Länstrafik
Färdtjänstenheten
Box 372
551 15 Jönköping

Eller via e-post:
fardtjanst@jlt.se

Regler och mer information kring färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer om vilka regelverk som gäller vid färdtjänst och riksfärdtjänst. I broschyrerna om färdtjänst och riksfärdtjänst hittar du mer information om respektive område.

 

Kontakt

Kontakta gärna oss på färdtjänstenheten om du har några frågor kring din ansökan eller ditt tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Telefonöppettider: Helgfria vardagar kl. 08.30-12.00.

Vanliga frågor - Färdtjänst

 • Du kan resa med färdtjänst inom Jönköpings läns gränser samt 30 km in i angränsande län (bilväg).

 • Ring beställningscentralen 020-777 666 (knappval 2) om din transport inte dykt upp inom 10 minuter efter avtalad tid.

 • Om du behöver bli hämtad/lämnad i din bostad eller vid entrén till annan lokal eller om du behöver hjälp med ett bagage, portkod eller ytterdörr – kan du ha rätt till assistans av förare.

  Kontakta färdtjänstenheten på telefonnummer 0771-680 680 för att söka om extra assistans. 

 • Utgångspunkten för en riksfärdjtänstresa är att den företas med allmänna kommunikationer, buss, tåg eller i vissa fall flyg. Det är funktionsnedsättningens omfattning som avgör vilket färdsätt som beviljas. Om du kan genomföra aktuell resa med allmänna kommunikationer i det fall av att du tar hjälp av någon som medföljer dig på resan, så är det ett sådant resesätt du blir beviljad. Riksfärdtjänstlagen tar ingen hänsyn till om en medföljande person reellt finns att tillgå eller ej.

  Resa med ett serviceresefordon om handläggare bedömer att du inte kan resa med allmänna kommunikation, med eller utan sällskap. Riksfärdtjänst beviljas inte av skäl av att allmänna kommunikationer trafikerar på fel tidpunkt, att det är långt till hållplats eller att lokal anslutningsresa saknas.

  • Du kan ta med dig max två väskor.
  • Medresenär/ledsagare kan ta med sig max en normalstor väska.

  Inom färdtjänst får du ta med hjälpmedel som till exempel rollator. Det ska uppges i samband med beställning. 

 • Endast certifierade ledar- och assistanshundar får medtas på resa. Ledar- eller assistanshund behöver framgå av ditt färdtjänsttillstånd.

 • Vid resor med färdtjänst och riksfärdtjänst beviljas ledsagare om behov av hjälp finns under själva resan. Det förutsätts alltså att du har behov av hjälp under själva resan för att du ska kunna vara berättigad ledsagare. Färdtjänstlagen tar ingen hänsyn till vilket behov som föreligger innan eller efter resan, du kan t.ex. inte vara berättigad ledsagare i det fall av att du behöver assistans på din destination men inte samtidigt har ett hjälpbehov under själva resan. Det utgår ingen kostnad för medföljande ledsagare. Du ansvarar själv för att ordna ledsagare.

 • Det finns möjlighet att ta med en medresenär under färdtjänstresa. En medresenär har dock inte möjlighet ta med sig ett gånghjälpmedel (t.ex. rollator). Medresenär betalar för att följa med på resan, motsvarande kostnad som för den färdtjänstberättigade.

 • Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha kommit till Länstrafiken inom 3 veckor räknat från den dag du fått ta del av beslutet.

Senast uppdaterad: 2022-06-03