Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst finns för dig som har en funktionsnedsättning som ger väsentliga svårigheter att förflytta dig eller resa med allmänna kommunikationer på egen hand. Funktionsnedsättningen måste ha en varaktighet av minst tre månader. Riksfärdtjänst är för dig som på grund av stor och varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala reskostnader. Funktionsnedsättningen måste ha en varaktighet av minst sex månader. För att ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst måste du vara folkbokförd i Jönköpings län.

Boka färdtjänst

Du bokar din färdtjänstresa genom att ringa till serviceresor. För att kunna boka färdtjänstresa krävs det att du har giltigt färdtjänsttillstånd.

Öppettider: Helgfria vardagar kl. 06.00-23.00. Lördag, söndag och helgdagar kl. 07.00-23.00

Vad behöver jag tänka på vid min bokning?

 • Beställ din resa i god tid, senast 1 timme före önskad
  avresa inom din kommun och senast 2 timmar vid övriga
  resor.
 • Om du har en tid att passa, ange det vid beställning.
 • Tänk på att du ska vara resklar 5 minuter före avtalad tid.

Vad kostar det att resa med färdtjänst?

Priset skiljer sig beroende på ålderskategori och antal zoner.

Zoner Pris vuxen Pris barn/ungdom
1 zon 40 kr 24 kr
2 zoner 80 kr 48 kr
Hela länet 160 kr 96 kr

Vid resa utanför länsgränsen så tillkommer en extra avgift på 80 kronor för vuxen eller 46 kronor för barn/ungdom.

Du kan betala för din resa med kontanter, betalkort eller faktura. Om du vill att resorna ska faktureras anmäler du det genom att kontakta färdtjänstenheten eller när du bokar din resa. Egenavgifter faktureras månadsvis. 

Ansök om färdtjänst och riksfärdtjänst

Du ansöker om färdtjänst eller riksfärdtjänst genom att skicka in en ansökningsblankett till oss. Fyll i blanketten digitalt och mejla till oss eller skriv ut och posta densamma.

Ansökningsblanketter och fullmaktsblankett

Det går bra att använda sig av fullmakt vid både ansökan om färdtjänst samt riksfärdtjänst. Fyll i fullmaktsblanketten och skicka in till oss via e-post eller via post. 

Blanketter skickas till:
Jönköpings Länstrafik
Färdtjänstenheten
Box 372
551 15 Jönköping

Eller via e-post:
fardtjanst@jlt.se

Regler och mer information kring färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer om vilka regelverk som gäller vid färdtjänst och riksfärdtjänst. I broschyrerna om färdtjänst och riksfärdtjänst hittar du mer information om respektive område.

 

Kontakt

Kontakta gärna oss på färdtjänstenheten om du har några frågor kring din ansökan eller ditt tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Telefonöppettider: Helgfria vardagar kl. 08.30-12.00.
Sommaröppettider 17/6-11/8: Helgfria vardagar kl. 10:00-12:00. 

Vanliga frågor - Färdtjänst & Riksfärdtjänst

 • Du kan resa med färdtjänst inom Jönköpings läns gränser samt 30 km in i angränsande län (bilväg).

 • Ring beställningscentralen 020-777 666 (knappval 2) om din transport inte kommit inom 10 minuter efter avtalad tid.

 • Om du är beviljad förarassistans kan du få hjälp till och från fordonet och/eller hjälp med bagage. Du bokar förarassistans samtidigt som du beställer din resa. 

 • Det finns möjlighet att ta med en medresenär under färdtjänstresa. En medresenär har dock inte möjlighet ta med sig ett gånghjälpmedel (t.ex. rollator). Medresenär betalar för att följa med på resan, motsvarande kostnad som för den färdtjänstberättigade.

 • Du kan bli beviljad ledsagare om du behöver mer hjälp under resan än vad föraren kan ge dig. Ledsagarens uppdrag är att vara till hjälp för att du ska kunna genomföra resan. En ledsagare får inte ta med sig hjälpmedel och behöver inte betala någon egenavgift. 

 • Du får ta med dig två normalstora väskor eller kassar.
  Medresenär/ledsagare får ta med sig en normalstor väska eller kasse. 

 • Du får ta med dig förflyttningshjälpmedel som framgår av ditt beslut. 

 • Endast certifierade ledar- och assistanshundar får medtas på resa. Ledar- eller assistanshund behöver framgå av ditt färdtjänsttillstånd.

 • Du ansöker om riksfärdtjänst för varje resa och bör göras senast tre veckor innan avresa. Vid jul och nyår ska ansökan göras senast den 15 november. 

 • Utgångspunkten för en riksfärdtjänstresa är att den görs med allmänna kommunikationer, buss, tåg eller i vissa fall flyg. Det är din funktionsförmåga som avgör vilket färdsätt som beviljas. Resa med ett serviceresefordon beviljas endast om handläggare bedömer att du inte kan resa med allmänna kommunikation tillsammans med ledsagare.

  Riksfärdtjänst beviljas inte av skäl av att allmänna kommunikationer trafikerar på fel tidpunkt, att det är långt till hållplats eller att lokal anslutningsresa saknas.

 • Du kan överklaga ditt beslut till Förvaltningsrätten. 

Senast uppdaterad: 2022-06-03