Återköp

Jönköpings Länstrafik har ingen ångerrätt på köpta biljetter. Det kan dock förekomma tillfällen när du kan få pengar tillbaka för din biljett.

Ibland görs det undantag för återköp av biljetter. Det kan vara vid till exempel tekniska fel när du köpt din biljett eller om det skett några större trafikförändringar som du inte kunnat förutse. 

Exempel på undantag

Stora trafikförändringar

Om Jönköpings Länstrafik gör stora ändringar i trafikutbudet kan du ha rätt att lämna tillbaka din periodbiljett under vissa särskilda förutsättningar. Det krävs att ändringarna i trafiken har stor betydelse för dig och att du inte hade kunnat förutse ändringarna när du köpte biljetten. Du har i sådana fall rätt till återbetalning för tiden från att Jönköpings Länstrafik har tagit emot ditt meddelande om att du vill lämna tillbaka din biljett. Återbetalningsbeloppet du har rätt till beräknas efter den faktiska användningen av biljetten och beskrivs i återbetalningsmodellen längre ner.

Om du vill lämna tillbaka en periodbiljett ska du kontakta Jönköpings Länstrafiks Kundcenter och berätta varför ändringen i trafikutbudet gör att periodbiljetten inte längre kan användas till de resor som du hade tänkt.

Reglerna för när du har rätt att lämna tillbaka din periodbiljett finns i lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953).

Om något blivit fel vid ditt biljettköp som beror på tekniska fel eller andra uppenbara fel hjälper vi dig självklart att lösa problemen som har uppstått.

Om du som resenär har på grund av sjukdom med sjukskrivning varit förhindrad att använda din biljett kan du ha rätt att få de outtnjade dagarna tillbaka i Kundkassa. Om du är sjukskriven med läkarintyg ska du kontakta Jönköpings Länstrafiks Kundcenter. Du behöver ha med din biljett (app eller resekort) samt kunna uppvisa ditt sjukintyg/läkarintyg.

Återbetalningsbeloppet du har rätt till beräknas efter den faktiska användningen av biljetten och beskrivs i återbetalningsmodellen längre ner.

Återbetalningsmodell

En återbetalning av en periodbiljett beräknas efter den faktiska användningen av biljetten. Här nedanför följer en beräkningsmodell och exempel för olika periodbiljetter:

Återbetalning beräknas utifrån ett dagspris och antalet dagar som är outnyttjade. Vi räknar fram ett pris per dag genom att ta biljettens pris, delar det med totalt antal dagar som biljetten är giltig och får pris per dag. Priset per dag gångar vi sedan med antalet outnyttjade dagar.

Exempel 1

Du har en 30-dagarsbiljett (Vuxen, 1 zon) som du har använt 11 dagar sen biljetten aktiverades, och blir nu sjuk med sjukskrivning.

Pris per dag 730 kr / 30 dagar = 24,33 kr
Belopp som återbetalas till Kundkassa: 24,33 kr * 19 outnyttjade dagar = 426,27 kr

Detta gäller för övriga biljetter, kundkassa och reskassa

Enkelbiljett Återbetalas inte.
24-timmarsbiljett Återbetalas inte.
Kundkassa Innestående värde på Kundkassa återbetalas inte.
Reskassa (fanns i vårt f.d. biljettsystem) Överförs till Kundkassa.
365-dagarsbiljett Kontakta Kundcenter för mer information. 

Alla biljetter köpta med väntande aktivering (förköpt) i Jönköpings Länstrafiks biljettsystem måste aktiveras senast 365 dagar efter inköpsdagen, därefter försvinner rätten till att resa med biljetten. Ingen återbetalning görs. Alla förköpta biljetter med väntande aktivering måste alltid aktiveras innan ombordstigning.  

Senast uppdaterad: 2022-06-10