Aktivera och blippa din biljett

Det är viktigt att du aktiverar och blippar din biljett när du ska resa med oss. Det hjälper oss att upprätthålla och utveckla kollektivtrafiken.

Innan du går ombord på bussen eller tåget behöver din biljett vara aktiverad. Undantaget är i fall du har tänkt att köpa en biljett av föraren eller tågvärden. 

Hur ska jag göra med min biljett?

Innan du går ombord

Aktivera din appbiljett innan du går ombord. QR-kod visar att biljett är aktiverad. I annat fall behöver du aktivera biljetten genom att klicka på biljetten och välja aktivera. När du går ombord ska du även blippa biljetten i biljettläsaren. Tågvärd blippar biljetten manuellt. 

När du går ombord

Du blippar själv biljetten i biljettläsarna som finns ombord. Håll mobilen tätt mot den optiska läsaren. Fyra gröna lampor och en ljudsignal visar att biljetten är giltig. Om en röd lampa lyser och det hörs en dov ton är biljetten inte giltig.

Tänk på att höja ljusstyrkan på mobilen när du ska blippa biljetten.

När du går ombord

Vare sig du har en aktiverad eller oaktiverad biljett på reskortet ska du alltid blippa kortet i biljettläsarna som finns ombord. Har du en aktiverad biljett visas fyra gröna lampor och en ljudsignal hörs om biljetten är giltig. Har du bara oaktiverade biljetter på reskortet kommer biljetten med kortast giltighet automatiskt att aktiveras. Om en röd lampa lyser och det hörs en dov ton saknas en giltig biljett.

Du kan också aktivera din biljett med hjälp av en biljettautomat.

När du går ombord

Vill du inte ladda ner vår app eller använda vårt kort kan du köpa en enkel- eller 24-timmarsbiljett och få biljetten på papper. Biljetten köper du då hos ombud, i våra biljettautomater eller i vissa fall med betalkort ombord. En pappersbiljett aktiveras alltid direkt i samband med köptillfället. Du kan alltså inte välja att ha din pappersbiljett oaktiverad och använda den vid ett senare tillfälle.

Biljett på papper ska alltid visas upp för föraren eller tågvärden.

Buss

Ombord på bussen blippar du själv din biljett oavsett om det är app-, resekort- eller pappersbiljett. Du hittar validatorn vid samtliga ingångar till bussen. 

Tåg

Ombord på tåget blippar tågvärden din biljett. Kom ihåg att låt appen och biljetten vara öppen så att du kan visa biljetten även om uppkopplingen försvinner. Om du stänger appen krävs det anslutning av mobildata eller Wi-Fi för att öppna biljetten igen.

Senast uppdaterad: 2022-07-22