Resekort

Jönköpings Länstrafik administrera eller distribuera inte några resekort i företagsportalen. Det kommer fortfarande vara möjligt att köpa biljetter till resekort, t.ex. biljett som ”Personalerbjudande” eller via tjänsten ”Skicka biljett”.

Köp biljett till ett resekort i företagsportalen

I företagsportalen köper du som administratör en biljett till ett resekort genom att ange ett resekortsnummer (står på kortets baksida). Biljetten skickas ut oaktiverad till resekortet i realtid efter att köpet är genomfört.

Så här får ni tag på resekort

  • Medarbetaren kan själv hämta ett nytt resekort på vårt Kundcenter eller hos någon av våra återförsäljare. Vi rekommenderar att inte ha ”privata” biljetter och biljetter som köps via företagsportalen på samma resekort. 

  • Ni som företag kan beställa nya resekort och ha på lager hos er. Köp biljetten till ett av resekorten och lämna ut fysiskt eller via exempelvis internposten till medarbetaren. 

Senast uppdaterad: 2024-04-17