Förladdade enkelbiljetter/periodkort till resekort

Fyll i formuläret nedan för att beställa

Beställning av biljetter för resor i 1 zon eller Hela länet.

Steg 1 - Välj zon

Välj vilken zon ni vill ha ”Förladdade” enkelbiljetter för:
Kryssa endast i en av zoner nedan eller Hela länet. Hela länet = 3 zoner eller fler.

OBS! För resor i två (2) zoner rekommenderar vi att ni använder Kundkassa. Kundkassa går också att använda för resor i en (1) zon och hela länet. Beställ kundkassa.

Beställning av biljetter för resor i 1 zon eller Hela länet.

Steg 1 - Välj zon

Välj vilken zon ni vill ha ”Förladdade” enkelbiljetter för:
Kryssa endast i en av zoner nedan eller Hela länet. Hela länet = 3 zoner eller fler.

OBS! För resor i två (2) zoner rekommenderar vi att ni använder Kundkassa. Kundkassa går också att använda för resor i en (1) zon och hela länet. Beställ kundkassa.

Steg 2 - Välj resenärskategori

Välj resenärskategori:

Välj den resenärskategori som biljetten ska gälla för

Steg 2 - Välj resenärskategori

Välj resenärskategori:

Välj den resenärskategori som biljetten ska gälla för

Lista med kryssrutor eller alternativknappar

OBS! Nedan väljer ni antingen Steg 3 A eller Steg 3 B!

OBS! Nedan väljer ni antingen Steg 3 A eller Steg 3 B!

Steg 3 A - (beställ biljetter och resekort)

Beställ antal resekort:

Steg 3 A - (beställ biljetter och resekort)

Beställ antal resekort:

Beställ antal biljetter

Beställ antal biljetter

Leveransuppgifter

Fyll i leveransuppgifterna. De nya resekorten med förladdade biljetter skickas till den adress som anges nedan.

Leveransuppgifter

Fyll i leveransuppgifterna. De nya resekorten med förladdade biljetter skickas till den adress som anges nedan.

Steg 3 B - (Fyll på befintligt resekort med enkelbiljetter)

Fyll i resekortsnummer och antal biljetter du vill fylla på respektive resekort med.

Här anger/fyller ni i resekortsnummer för de resekort som ni har liggande samt antal biljetter till respektive resekort. Varje resekort kommer att förladdas med det antal biljetter ni har valt i fältet "Antal biljetter".

Steg 3 B - (Fyll på befintligt resekort med enkelbiljetter)

Fyll i resekortsnummer och antal biljetter du vill fylla på respektive resekort med.

Här anger/fyller ni i resekortsnummer för de resekort som ni har liggande samt antal biljetter till respektive resekort. Varje resekort kommer att förladdas med det antal biljetter ni har valt i fältet "Antal biljetter".

Steg 4 - (Faktureringsuppgifter)

Fakturaadress och referensnummer
I det sista steget anger ni vart fakturan ska skickas

Steg 4 - (Faktureringsuppgifter)

Fakturaadress och referensnummer
I det sista steget anger ni vart fakturan ska skickas

Senast uppdaterad: 2022-06-29