Skol- och klassbiljetter

Res klimatsmart till och från skolan. Här hittar du mer information om bland annat skolbiljetten och klassbiljetten.

Skolbiljett

Skolbiljett beställs av skolorna i respektive kommun i Jönköpings län. Det är kommunens/skolans regelverk som avgör om eleven är berättigad. Skolbiljetten finns för både grundskole- och gymnasieelever. Skolbiljetten är giltigt under ett helt läsår, med undantag för
jullovet. Biljetten är giltig mellan måndag- fredag, alltså inte under helger, och den är giltig hela kalenderdygnet.

Det finns fyra olika skolbiljetter samt två olika biljetter för elever som har växelvis boende. Vilken biljett du ska ha beror på hur lång sträcka och antalet zoner som du har mellan skolan och hemmet, och om du ska använda skolbiljetten för både dit- och hemresan.

Biljettyp Giltighet Övergång
Skolbiljett - 1 zon och 1 resa För 1 resa per dag inom påstigningszonen. Helgfri måndag - fredag hela dygnet.  Inom 120 minuter från påstigning.
Skolbiljett - 1 zon och 2 resor För 2 resor per dag inom påstigningszonen. Helgfri måndag - fredag hela dygnet.  Inom 120 minuter från påstigning.
Skolbiljett - Flerzon och 1 resa För 1 resa per dag utan zonbegränsning inom Jönköpings län. Helgfri måndag - fredag hela dygnet.  Inom 180 minuter från påstigning.
Skolbiljett - Flerzon och 2 resor För 2 resor per dag utan zonbegränsning inom Jönköpings län. Helgfri måndag - fredag hela dygnet.  Inom 180 minuter från påstigning.
Skolbiljett - Växelvis boende
1 zon och 2 resor
För 2 resor per dag inom påstigningszonen. Helgfri måndag - fredag hela dygnet under 107 valfria dagar under läsåret. Inom 120 minuter från påstigning.
Skolbiljett - Växelvis boende
Flerzon och 2 resor
För 2 resor per dag utan zonbegränsning inom Jönköpings län. Helgfri måndag - fredag hela dygnet under 107 valfria dagar under läsåret. Inom 180 minuter från påstigning.

Skolbiljetten är giltig på:

 • Jönköpings Länstrafiks stads- och regionbussar inom Jönköpings län.
 • Västtågen och Krösatågen inom Jönköpings län. Skolbiljetten - Flerzon är giltiga för SJ- regionaltåg mellan Värnamo och Hestra där inspektionskvitto ska kunna uppvisas.
 • Skolbiljetten är också giltig på Visingsöfärjan som körs av Jönköpings kommun.

Skolbiljetten är giltigt under ett helt läsår (augusti till juni), med undantag för jullovet. Den gäller inte under sommarlovet. Biljetten är giltig mellan måndag- och fredag och den är giltig hela kalenderdygnet.

Eleven är ansvarig för sin egna biljett och om hen lånar ut reskortet till någon annan eller använder det utanför reglerna kan de få betala en tilläggsavgift, detta gäller elever både på grundskolan och på gymnasiet.

Vid en eventuell biljettkontroll ska elever vid behov överräcka sin biljett samt uppvisa giltig legitimation om detta anses nödvändigt vid kontrollen.

Skolbiljetten gäller inte för resor på fritiden. För dessa resor finns t.ex. 30-dagarsbiljett Ungdom. Är du berättigad till Skolbiljett ska det användas för skolresor även om du har en annan biljett som t.ex. 30-dagarsbiljett Ungdom.

Praktikbiljetten är en biljett som delas ut av skolorna när en elev ska resa till och från en praktikplats. Biljetten/resekortet ska blippas ombord på buss och tåg. 

Klassbiljett

Klassbiljett är en enkelbiljett som är till för förskola-, grundskola- eller gymnasieklasser.

Giltighet
Klassbiljetten kan köpas för samma giltighetsområden som vanliga enkelbiljetter och den har samma giltighetstid:

 • 1 zon 70 min
 • 2 zoner 120 min
 • Län 180 min

Du beställer klassbiljetter via vårt webbformulär.

Klassbiljetten fungerar enbart som resekort och finns inte som pappersbiljett. Om ni behöver ett nytt resekort så ange det i beställningsformuläret.

Biljetten finns för tre olika storlekar av grupper.

 • 6-15 personer
 • 16-25 personer
 • 26-35 personer

Pris

Antal resande 1 zon 2 zoner Hela länet
6-15 137 kr 279 kr 558 kr
16-25 279 kr 553 kr 1 111 kr
26-35 416 kr 832 kr 1 665 kr

 

Skolbiljett

 • Om du tappar eller på annat sätt blir av med ditt resekort ska detta meddelas ansvarig skoladministratör. Skoladministratören kan då flytta biljetten till ett nytt resekort och ge ut till dig. Skolan avgör vilken avgift eleven får betala för det nya kortet.

  • Grundskoleelev som glömt sin biljett får resa till skolan utan biljett men ska be skoladministratören om ett tillfälligt färdbevis till hemresan.
  • Gymnasieelev som har glömt sin biljett ska själv betala resan till och från skolan.
 • Du som elev eller förälder ska inte registrera skolbiljetten på Mitt konto. Skolbiljetten finns registrerad i skolportalen och hanteras och administreras av skolan som beställt biljetten.

Senast uppdaterad: 2022-03-03

Flytta reskassa till Kundkassa

Du som har resekort med reskassa kan flytta över värdet till appen eller till ett nytt registrerat resekort på Mitt konto.

Flytta över reskassa till kundkassa