Hälsoskäl för sjukresa

Sjukresor är till för dig som av hälsoskäl inte kan ta dig till vården med egen bil, buss eller tåg.

Exempel på hälsoskäl som berättigar till sjukresa

  • Nedsatt syn för tillfället (det kan vara inför eller efter operation) vilket gör att du inte klarar av att åka med allmänna kommunikationer.
  • Nedsatt gångförmåga eller allmäntillstånd.
  • Psykiska svårigheter att klara av allmänna kommunikationer.
  • När det gäller barn upp till 16 år kräver vi intyg från vårdgivare i de fall barnen behöver återkommande resor med oss. Det är alltid föräldraransvar att ta sitt barn in till vården.

Kom ihåg att det är alltid beställningscentralen som gör bedömningen.

Beställ sjukresa

Telefonnummer till beställningscentralen: 020-646566

Planerade läkarbesök bokar du på vardagar före kl. 16.00 i den mån det är möjligt. Akuta läkarbesök bokas dygnet runt på samma telefonnummer. 

Senast uppdaterad: 2022-09-02