Att vara företagskund

Det finns många fördelar med att vara företagskund hos oss. Ni kan både spara pengar, tid och minska klimatavtrycket. Vi hjälper er ombord!

En lönsam affär

Att bli företagskund och resa kollektivt kommer med flera fördelar:

  • Det är miljövänligt – en fullsatt buss motsvarar en bilkö på cirka 40 bilar.
  • Ni sparar pengar med tjänstresor i kollektivtrafiken.
  • Det är bra för hälsan – i Sverige cyklar kollektivtrafikresenärer dubbelt så mycket och går tre gånger så mycket som bilister. Dessutom får ni frisk luft på köpet.
  • Gör annat under resan – jobba, läs en bok, lyssna på musik eller sov ombord.
  • Ni bidrar till att nå de globala hållbarhetsmålen.

Företagsportalen

Länstrafikens företagsportal hjälper er att ställa om till ett mer hållbart resande. Företagsportalens är en portal där företag på ett enkelt och smidigt sätt kan administrera biljettköp och se statistik och resmönster. Glöm krångliga rekvisitioner, vouchers, kvittoinlämningar med tjänsteanteckningar. Allt finns redovisat och samlat i Företagsportalen och faktureras månadsvis. Det kostar ingenting att ansluta sig till företagsportalen.

Hållbara tjänsteresor 

Gör era tjänsteresor med Länstrafiken. Som företagskund kan ni erbjuda anställda att göra sina tjänsteresor med kollektivtrafiken. Det sparar både pengar, tid och ni bidrar till klimatomställningen. Tjänsteresor kan köpas i JLT-appen med företagsfaktura. I företagsportalen finns allt fakturaunderlag att tillgå. Smidigt och effektivt.

Personalerbjudande

Bli en attraktiv arbetsgivare och erbjud biljetter med brutto- eller nettolöneavdrag till anställda. I företagsportalen kan ni bestämma om den anställde ska få biljetten som bruttolöneavdrag eller nettolöneavdrag. Vid bruttolöneavdrag blir den anställde förmånsbeskattad för hela eller delar biljetten som arbetsgivaren betalar. Vid nettolöneavdrag uteblir förmånsbeskattning och den anställde betalar biljetten själv genom löneavdrag. 

Senast uppdaterad: 2024-01-15