Tillgänglighetsredogörelse JLT-appen

Jönköpings Länstrafik arbetar för att öka tillgängligheten i appen Jönköpings Länstrafik. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den och strävar därför efter att uppnå en så hög tillgänglighet som möjligt.

Redogörelsen avser appen JLT Nya version 2.150.1-A, offentliggjord den 2023-10-09.
Jönköpings Länstrafik står bakom den här mobila applikationen. Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har konstaterat att Jönköpings Länstrafiks (JLT) mobila applikation JLT Nya för Android inte uppfyller kraven i DOS-lagen. På den här sidan beskriver vi kända tillgänglighetsproblem i appen Jönköpings Länstrafik och hur du kan rapportera brister.

Bristen i tillgängligheten

 • Symboler under anmärkningar och under tidtabeller saknar textalternativ.
 • Bakåtknappen i sökresultatet innehåller en felaktig funktionsbeskrivning.
 • Flikarna har otillräcklig kontrast mot bakgrunden. 
 • Flera texter har inte ett tillräckligt kontrastförhållande mot bakgrunden. Det gäller:
  - Avgångar som avgått under ”Sök & köp”, samt linjenumret.
  - Linjenummer och text har otillräcklig kontrast på linjer som avgått under ”Hållplatser”. 
  - Texten för knappen ”registrera” i Netaxcept. 
  - Den röda texten för felmeddelandet under Din profil.
 • Kontrastförhållandet på minst 3:1 mot intilliggande är otillräcklig på flera delar. Det gäller:
  - Alla vyer
  - Hållplatser
  - Din profil
  - Sök
  - Linjerna som markerar inmatningsfälten under Din profil.
 • Appen tillämpar inte användarens plattformsinställningar för färger, kontrast, teckensnitt, teckenstorlek, måttenheter och fokusmarkör. Det gäller bland annat:
  - Appen respekterar inte användarinställningar för mörkt/ljust läge.
  - Appen respekterar inte användarinställningarna för teckesnitt.
  - I alla vyer för länsbuss.
 • När inmatningsfel upptäckts så presenteras det inte kända korrigeringsförslag på:
  - Mina detaljer
  - Din profil
 • När det sker inmatningsfel framgår det inte vilken fält som är felande, samt saknas det automatisk korrigering. Det gäller:
  - Köpknappen under Köp.
  - Om inget nummer har angetts i inmatningsfältet under Din profil är Få kod-knappen inaktiv. 
  - Om användaren väljer 0 för alla kategorier i Välj kategori(er) under Sök och Köp går det inte att välja knappen klar. 
  - Det går inte att aktivera bekräfta med engångskod-knappen om inte alla inmatningsfält är ifyllda under Din profil. 
  - Felmeddelandet för att ”transaktionen blev inte processad” är felaktig i Netaxcept.
 • Delar av appens innehåll följer inte en meningsfull logisk ordning oavsett på vilket sätt användaren tar del av innehållet. Det gäller: 
  - Mina detaljer
  - Tidtabeller
  - Hållplatser
 • Flera rubriker, titlar och texter uppfyller inte syftet med ledtexter. Det gäller:
  - Tidtabeller
  - Hållplatser
  - Betalmedel
  - Rubriken Jönköpings Länstrafik beskriver inte ämnet eller syftet med det innehåll som följer i Netaxcept.
  - Titeln ”Nets – accept payment method” beskriver inte sidans ämne eller syfte.
 • Ledtexter beskrivar inte syftet med tillhörande inmatningsfält. Det gäller:
  - Tidtabeller
  - Hållplatser
  - Betalmedel
  - Netaxcept.
 • Ett fåtal texter går förlorad vid förstoring:
  - Biljetter
  - Sök
  - Hållplatser
  - Påminnelser
  - Licenser
  - Avregistrera profil
  - Tidsväljare för Android
 • Det finns vyer som inte förmedlar statusmeddelanden på ett maskinläsbart sätt:
  - Vyn för sök
  - Vyn för köp
 • Det finns komponenter som saknar maskinläsbara roller:
  - Kontakt
  - Inställningar
  - Mina detaljer
  - Tidtabeller
  - Hållplats
  - Hållplatssteg
  - Betalmedel
  - Sök
  - Din profil
 • Flera rubriker är inte uppmärkta på ett sätt som är maskinläsbart.
  - Användarvillkor
  - Integritetspolicy
  - Kontakt
  - Inställningar
  - Köp
  - Mina detaljer
  - Tidtabeller
  - Hållplatser
  - Hållplatssteg
  - Betalmedel
  - Din profil
  - Sök
  - Sök och köp
  - Din profil
 • Tidtabeller innehåller rad- och kolumnnummer som inte är maskinläsbart.
 • Det förekommer att synlig text inte överensstämmer med den maskinläsbara etiketten. Det gäller:
  - Ledtexten för ”Din engångskod” är inte kopplad till inmatningsfälten för koden.
 • Det finns element i användargränssnittet där roll, tillstånd, avgränsning, namn och beskrivning inte förmedlas på ett maskinläsbart till hjälpmedel. Det gäller vyn för:
  - Kontakt
  - Inställningar
  - Köp
  - Tidtabeller
  - Hållplatser
  - Betalmedel
  - Din profil
  - Sök
  - Sök och köp
 • Appen brister i orienteringen. Allt innehåll är låst till stående orientering. 
 • Appen brister när det gäller tangentbordsfokus. Det gäller:
  - Det går att navigera till Välj språk under inställningar med tangentbord, men det går inte att navigera därifrån. 
  - Rubrikraden är inte längre ett föremål för tangentbordsfokus när man skrollat i listan med kolumnrubriker under tidtabeller.
  - Det finns interaktiva komponenter i Netaxcept som får tangentbordsfokus utan att det framgår vad som har fått tangentbordsfokus. 
  - Det är inte synligt att Tidtabeller och Netaxcept har tangentbordsfokus.
 • Tidsgränsen för bekräftelse-vyn när ett konto har skapats går inte att stänga av, justera eller förlänga.
 • Hållplatskartan uppdateras automatiskt och det går inte att pausa, stoppa eller dölja innehållet.
 • Delar av appens innehåll följer inte en meningsfull logisk ordning oavsett på vilket sätt användaren tar del av innehållet. Det gäller: 
  - Mina detaljer
  - Tidtabeller
  - Hållplatser
 • Alla vyer med flikfält och sökfunktion innehåller inte en meningsfull navigeringsordning med tangentbord.
 • Flera funktioner går inte att nå med tangentbord:
  - Integritetspolicy
  - Länkar i brödtexter
  - Tillbaka-knappen eller info-knappen under tidtabeller. 
  - Sökfältet, samt alternativ-knappen, under hållplatser. 
  - Krysset för att rensa inmatningsfältet, samt scrolla för fler-funktionen, under Sök och Köp. 
 • Applikationen uppfyller inte kraven att den ska fungera utan skrollning i två dimensioner ned till en bredd av 320 CSS-pixlar eller ned till en höjd av 256 CSS-pixlar. Flera texter går förlorade vid mindre skärmar:
  - Länsbuss
  - Köp
  - Mina detaljer
  - Tidtabeller
  - Hållplatser
  - Sök, sökresultat, vald resa och köp biljett. 

På grund av begränsad tid har tillgängligheten inte fått det fokus som det bör ha fått. Avsikten är att arbeta med det i kommande uppdateringar.

Så här är tillgängligheten testad

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har konstaterat att Jönköpings Länstrafiks (JLT) mobila applikation JLT Nya för Android inte uppfyller kraven i DOS-lagen. Digg har inom sitt tillsynsuppdrag genomfört en granskning av Jönköpings Länstrafiks mobila applikation JLT Nya för Android, version 2.150.1-A. Granskningen av appen genomfördes mellan den 18 januari och den 5 mars 2023. Den 4 januari 2023 informerades Jönköpings Länstrafik om granskning.

Rapportera brister i tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker brister i tillgänglighet, eller inte kan få ut information från appen, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister eller begär innehåll som inte är tillgängligt

Vill du hellre ringa till oss: 0771-444 333
Öppettider: måndag – fredag klockan 07.00-20.00, lördag – söndag klockan 09.00-18.00

Kontakta tillsynsmyndighet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Redogörelsen uppdaterades senast 2023-12-04

Senast uppdaterad: 2023-12-04