Kameraövervakning

Jönköpings Länstrafik har laglig grund att bedriva kamerabevakning då vi utför en uppgift av allmänt intresse. Detta innebär att Jönköpings Länstrafik enligt lag har rätt att kamerabevaka i brottsförebyggande syfte, för att förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller olyckor. Vid misstanke om brott kan materialet delas till utredande myndighet.

Det inspelade materialet från kamerorna lagras i upp till 14 dagar på krypterat lagringsmedia. All personuppgiftsbehandling hänförligt till kamerorna sker inom EU/ESS. Uppgifterna kommer inte att användas för ett automatiserat beslutsfattande.

Personuppgiftsansvarig är Region Jönköpings län, org. nr 232100-0057 och politiska nämnden för trafik, infrastruktur och miljö är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i samband med att du använder Jönköpings Länstrafiks tjänster eller på något annat sätt kommer i kontakt med oss. 

Som enskild person har du bland annat följande rättigheter avseende kamerabevakningen:

  • få tillgång till dina registrerade personuppgifter (bildmaterial)
  • begära rättelse eller radering av dina registrerade personuppgifter (bildmaterial)
  • lämna begäran till Region Jönköpings län om att begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot att sådan behandling sker
  • lämna klagomål om kamerabevakningen hos Integritetsskyddsmyndigheten

Om du vill ha ut information om vilka personuppgifter vi har om dig kan detta ansökas om på Region Jönköpings läns hemsida: Begäran om registerutdrag.

Vill du utöva någon av dina övriga rättigheter enligt ovan kan du kontakta Region Jönköpings läns dataskyddsombud.

Dataskyddsombud i Region Jönköpings län

E-post: dataskyddsombud@rjl.se
Telefon (växel): 010-241 00 00
Postadress: Box 1024, 551 11 Jönköping

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig (Region Jönköpings län)

E-post: regionen@rjl.se
Telefon (växel): 010-241 00 00
Postadress: Box 1024, 551 11 Jönköping