Kamerabevakning för en tryggare resa

I Krösatågens miljöer förekommer bild- och ljudupptagning via kroppskameror som tågvärdar och biljettkontrollanter använder, samt via fasta trygghetskameror ombord på tågen. Detta för att förebygga hotfulla och våldsamma situationer samt att dokumentera incidenter. 

Fasta trygghetskameror

För din och andras säkerhet är några fordon utrustat med fasta trygghetskameror som spelar in bild. Syftet är att förebygga och förhindra brott. Det framgår vid fordonets entré om fasta kameror finns ombord eller inte. 

  • Det inspelade materialet från fasta trygghetskameror lagras i upp till 14 dagar på krypterat lagringsmedia. 

Kroppburen kamera

Krösatågen trafikeras av SJ AB. På Krösatågen är SJ ABs medarbetare utrustade med kroppsburna kameror för att öka tryggheten och säkerheten för resenärer och medarbetare. De kroppsburna kamerorna bärs på uniformen och spelar in rörlig bild och ljud. De kroppsburna kamerorna kan användas på tåget, i tågets närområde och på plattformen. Kamerorna har automatisk förinspelning och aktiveras vid upplevelse av eller risk för hotfull situation. SJ AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter hänförlig till den kroppsburna kameran.

  • Tågvärdar - förinspelning sker i 15 sekunder och själva inspelningen kommer att sparas i upp till 5 dagar som krypterade filer.
  • Biljettkontrollanter - förinspelning sker i 60 sekunder och själva inspelningen kommer att ­sparas i upp till 30 dagar som krypterade filer.

Vid misstanke om brott kan materialet delas till utredande myndighet.

Dina rättigheter
Som bevakad har du flera rättigheter, så som rätten till radering, rätt till tillgång till dina ­personuppgifter med mera. För mer information om kamerabevakningen och dina rättigheter ­använd kontaktuppgifterna nedan. 

Personuppgiftsansvariga

Fasta kameror på tågen

Ansvariga: Region Jönköping, Region Halland, Region Skåne
Region Kronoberg, Region Kalmar, Region Blekinge
Telefon: +46 (0) 771-444 333 
E-post: kundservice@jlt.se
Adress: Besök Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping om du 
vill ha materialet fysiskt. 

Kroppsburna kameror tågvärdar

SJ AB, 105 50 Stockholm
Telefon: +46 (0) 10-751 60 00
E-post: diariet@sj.se
Kontaktuppgifter dataskyddsombudet:
E-post: dataskydd@sj.se 

Läs mer om på SJ:s hemsida

For more information in English please go to
sj.se/bodyworncamera

Kroppsburna kameror biljettkontrollanter

Avarn Security AB
Telefon: +46 (0) 10-222 20 00
E-post: dataskyddsombud@avarnsecurity.com

Läs mer på Avarn:s hemsida