Hållplats Norra Sandsjö Gummagården

Trafikerande linjer