Bild på serviceresefordon i landsbygden

Nytt beslut om trafikföretag för serviceresor

Länstrafiken har i dag beslutat vilka trafikföretag som kommer att få köra serviceresor för Länstrafikens räkning från och med den 1 september 2024.

Efter en upphandlingsprocess står det nu klart vilka trafikföretag som kommer att köra serviceresor för Länstrafikens räkning från och med den 1 september 2024 och fyra år framåt.
– Serviceresor är en stor och viktig del av Länstrafikens verksamhet. Vår intention är att fortsätta att utveckla servicereseverksamheten tillsammans med de trafikföretag som vi kommer att skriva avtal med, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör för Länstrafiken.

Länstrafikens beslut har föregåtts av en upphandlingsprocess som omfattar 193 fordon fördelade över hela länet:
•    57 personbilar
•    95 specialfordon med plats för kunder som är gående alternativt sitter i rullstol
•    41 specialfordon med plats för kunder som reser liggande, är gående alternativt sitter i rullstol

Sammanlagt 17 anbud lämnades in. Nio trafikföretag har antagits och kommer alltså att köra serviceresor från och med den 1 september 2024.

De nio trafikföretag som kommer att köra serviceresor i Jönköpings län från och med den 1 september 2024 är:

•    Fyrbodals taxitransporter
•    Connect bus Sandarna
•    Flexbuss Sverige
•    Lyck bil- och bussaktiebolag
•    Nässjö taxi ekonomiska förening
•    Swetaxi beställningscentral/Linköpings taxi
•    Taxi touring
•    Telepass
•    Västbo taxi

– Vi är glada över att kunna skriva avtal med väletablerade och professionella företag som har lång erfarenhet av att köra serviceresor. Kunderna kan förvänta sig stabilitet och trygghet med dessa företag, säger Anna-Karin Malm, serviceresechef på Länstrafiken.

Några nyheter i samband med att de nya trafikavtalen börjar gälla:

•    Nya fordon som är ännu mer komfortabla för kunderna
•    Fyra sjukresefordon kommer att utrustas med bårar som har vissa elfunktioner för att förbättra förarnas arbetsmiljö. Bårarna kommer att testas för att se om de passar in i verksamheten och om antalet bårar ska utökas i samband med kommande upphandlingar av serviceresor.
•    Fortsatt miljöfrämjande åtgärder:
-  Miljöersättning för de trafikföretag som kör på hållbara drivmedel, exempelvis grön el, biogas och HVO
-  Fler personbilar än tidigare kommer att vara elbilar, elhybrider eller laddhybrider

Senast uppdaterad: 2023-06-07 15.28

Fler nyheter

Bild på servicereseresenär som får hjälp ut ur ett fordon av föraren.

2024-02-20

Länstrafiken får högt betyg av länets serviceresekunder

Resenärer i Jönköpings län är överlag nöjda med sin serviceresa. Samtidigt finns...

Bild på manlig resenär som läser bok ombord på tåget

2024-02-01

Framgångsrikt försäljningsår för Jönköpings Länstrafik: Satsning på flexibilitet lönar sig

2023 var ett riktigt bra försäljningsår för Jönköpings Länstrafik. Trots utmanin...

Bild på en telefon som validerar biljett.

2024-01-31

Länstrafiken utsatt för bedrägeriförsök

Nyligen upptäcktes fyra bedrägeriförsök mot Länstrafiken där okända personer har...

Visa alla nyheter