FAQ

Frågor och svar om besparingsåtgärder som genomförs i busstrafiken i Jönköpings län under 2023

Fråga: varför genomförs besparingarna?
Svar: priserna på drivmedel (el, diesel, HVO med mera) har ökat väldigt mycket både i Sverige och i många andra länder under det senaste året. Det drabbar både privatpersoner och verksamheter. Länstrafikens kostnader för drivmedel har stigit till en så hög nivå att vi inte har råd att behålla all den busstrafik som har funnits hittills. För att kunna betala för drivmedlen måste vi göra neddragningar i busstrafiken. Det här drabbar ett fåtal resenärer, men de flesta kommer inte att märka av besparingarna alls.

Fråga: kommer bussturerna som jag brukar åka med att försvinna?
Svar:
 

Fråga: kommer bussturerna som jag brukar åka med att försvinna?
Svar: neddragningarna på grund av besparingarna kommer att genomföras vid två tillfällen. Vissa av neddragningarna genomförs den 19 juni i år, när sommartidtabellerna börja gälla, och vissa av neddragningarna genomförs den 21 augusti när höst-/vintertidtabellerna börjar gälla.

Tidtabellerna är klara och finns både i reseplaneraren och som pdf:er på sidan för Linje & Hållplatser. Det finns också information i listan (se längre ner i dokumentet) om vilka neddragningar som kommer att göras i stora drag. Bussturer i rusningstrafik berörs i stort sett inte alls. Höst-/vintertidtabellerna beräknas vara klara i början av juli.

Fråga: varför drar Länstrafiken inte ner på tågtrafiken?
Svar: tågtrafiken styrs av beslut som gäller för väldigt lång tid framöver, och det görs enormt stora investeringar i bland annat nya tåg som kommer 2024 och i en ny anläggning i Nässjö för tågen. På grund av alla stora investeringar som görs i tågtrafiken kan den inte minskas.

Fråga: varför drar Länstrafiken inte ner på färdtjänst eller sjukresor?
Svar: färdtjänst och sjukresor är något som man är berättigad till, och därmed är det väldigt svårt att dra ner på den trafiken. Därför är det inte aktuellt att dra ner på den trafiken i nuläget.

Fråga: när genomförs neddragningarna?
Svar: de genomförs i samband med bytet till sommartidtabeller den 19 juni 2023 och i samband med bytet till höst-/vintertidtabeller den 21 augusti.

Fråga: jag bor på landet. Kommer jag inte att kunna åka buss till jobbet när neddragningarna är gjorda?
Svar: neddragningarna görs i stort sett enbart på bussturer som går när väldigt få personer åker med bussarna, det vill säga mitt på dagen och sent på kvällen på vardagar, och vissa turer på helgerna. Neddragningar på morgnar och eftermiddagar på vardagar görs bara i några enstaka fall, och då finns det andra busslinjer eller tåg att åka med i stället. De allra flesta som åker buss till och från jobbet kommer alltså att kunna fortsätta att göra det precis som tidigare, utan att märka någon skillnad alls framöver.

Fråga: varför gör Länstrafiken förändringarna så snabbt?
Svar: De väldigt höga drivmedelspriserna gör att Länstrafiken går back med många miljoner varje månad som det är nu. Därför har den politiska nämnden gett i uppdrag till Länstrafiken att ordna så att 40 miljoner kronor sparas in under 2023. Vid årsskiftet 2023/2024 ska ekonomin vara i balans. För att kunna lösa det måste Länstrafiken agera så snabbt som möjligt i början av 2023. Annars hinner vi inte komma ikapp med ekonomin fram tills årsskiftet.

Fråga: varför sätter Länstrafiken inte in fler biljettkontrollanter så att fuskåkarna åker fast? I så fall behöver väl inte besparingarna göras.
Svar: vi arbetar hela tiden med biljettkontroller, men även om vi skulle öka biljettkontrollerna ännu mer och fler fuskåkare skulle få böter så skulle det ändå inte täcka det stora underskottet i Länstrafikens ekonomi. Underskottet har uppstått på grund av att priserna på drivmedel (bland annat el, diesel och HVO) har stigit väldigt mycket för alla både i Sverige och i många andra länder. Därför måste vi göra besparingarna.

Fråga: är Länstrafikens ekonomi viktigare än busstrafiken?
Svar:
en långsiktigt bra ekonomi är en förutsättning för en långsiktigt bra kollektivtrafik. Utan en stabil ekonomi kan vi inte heller ha en stabil kollektivtrafik. Ökningen av kostnaderna för drivmedel (el, diesel, HVO med mera) är internationell och Länstrafiken kan inte påverka den. Kostnadsökningen drabbar alla, även oss som bedriver kollektivtrafik. Länstrafiken agerar nu på ett ansvarsfullt sätt för att uppnå en budget i balans. Vi drar ner på den busstrafik där det gör så lite skada som möjligt för så få personer som möjligt i Jönköpings län. Det här ger en förbättrad ekonomisk hållbarhet för hela Länstrafiken.

Fråga: varför är det bara vissa busslinjer som drabbas? Hade det inte varit bättre att dra ner lite på alla busslinjer i stället för att dra mer på färre linjer?
Svar:
vi förstår att för en liten andel av Länstrafikens resenärer så uppstår det problem när vi minskar busstrafiken. Men de allra, allra flesta av resenärerna åker till jobb eller skola på morgonen och hem igen på eftermiddagen, och de kommer inte att märka något alls av neddragningarna.

För att så få personer som möjligt ska märka av neddragningarna har vi har valt att koncentrera dem till busslinjer och turer där resenärerna som helhet märker av neddragningarna som minst. Däremot drar vi inte ner mycket på trafiken någonstans.

Till grund för neddragningarna ligger statistik över antalet resande på alla enskilda bussturer och på alla busslinjer i hela Jönköpings län. Vi gör förändringarna på:
- linjer med få resenärer
- turer som körs på tider när färre personer reser med kollektivtrafiken, eller
- linjer där det går antingen både buss och tåg eller flera busslinjer på samma sträcka

Om vi i stället hade valt att dra ner lite på alla linjer hade enormt många fler resenärer drabbats av neddragningarna. Det hade alltså lett till mycket större negativa effekter totalt sett i hela länet. Därför hade det varit ett betydligt sämre alternativ.

Fråga: vad händer om priserna på el och diesel går upp ännu mer – kommer Länstrafiken att behöva minska ännu mer på trafiken då?
Svar: vi ser över trafikutbudet kontinuerligt och ja, om drivmedelspriserna går upp ännu mer kan det bli fler trafikförändringar framöver. Men om resandet ökar mycket kan det fungera som en motvikt.

Fråga: vad händer om priserna på el och diesel går ner snabbt i år – sätter Länstrafiken tillbaka de indragna bussturerna då?
Svar:
sannolikheten att priserna på drivmedel går ner snabbt i år bedömer vi som väldigt liten. Om det trots allt skulle ske kommer vi inte att sätta tillbaka de indragna turerna rakt av. Länstrafiken har ett stort underskott som vi måste komma ikapp och det kommer att ta ett bra tag. När vi får möjlighet att utveckla trafiken igen så gör vi det enligt de långsiktiga målen i trafikförsörjningsprogrammet som du hittar här: Framtidens kollektivtrafik (jlt.se).

Senast uppdaterad: 2023-03-30 09.30

Fler nyheter

Resenär som får sin biljett viserad av tågvärd

2024-03-13

Fuskåkandet måste ner – vi gör fler biljettkontroller

Fuskåkning är en stor utmaning och den ligger på höga nivåer. Från 11 mars och t...

Krösatåg som klipper invigningsbandet

2024-03-11

Tågdepå Nässjö invigd med pompa och ståt

Äntligen är vår nya tågdepå invigd. Depån möjliggör bättre underhåll av tågen oc...

Bild på servicereseresenär som får hjälp ut ur ett fordon av föraren.

2024-02-20

Länstrafiken får högt betyg av länets serviceresekunder

Resenärer i Jönköpings län är överlag nöjda med sin serviceresa. Samtidigt finns...

Visa alla nyheter