Stadsbuss i Jönköping cenrum

Så blir neddragningarna på grund av besparingar i busstrafiken under 2023

Nu är det klart vilka besparingsåtgärder som kommer att göras i Länstrafikens busstrafik från och med tidtabellsbytena den 19 juni och 21 augusti 2023. Många busslinjer berörs, men trots det kommer de allra flesta resenärerna inte att märka av besparingarna.

Som Länstrafiken har meddelat tidigare påverkas Länstrafiken, precis som alla andra i samhället, av de stora prisökningarna på drivmedel (el, diesel, HVO med mera). Prisökningarna på drivmedel har lett till stora ekonomiska underskott varje månad för Länstrafiken. För att få budget i balans har Region Jönköpings läns nämnd för trafik, infrastruktur och miljö beslutat att neddragningar i den allmänna busstrafiken ska göras. Neddragningarna ska göra att 40 miljoner kronor sparas och att Länstrafiken har en budget i balans vid årsskiftet 2023/2024.

– I slutet av förra året var politiken helt enig om att omedelbart påbörja arbetet för att få en budget i balans enligt framtagna förslag. Trots att vi från den politiska ledningen hade skjutit till 71 miljoner kronor extra i budget för 2023 till kollektivtrafiken så behövdes ytterligare åtgärder. Detta är viktigt här och nu, men den framtida viktigaste uppgiften för oss alla är att öka det kollektiva resandet. Det är när fler reser med kollektivtrafiken som vi kan erbjuda fler alternativ, säger Tommie Ekered (M), ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, Region Jönköpings län.

Besparingsåtgärderna listas
Neddragningarna på grund av besparingar koncentreras till busslinjer och turer där resenärerna som helhet märker av förändringarna som minst. Fokus för förändringarna ligger därför huvudsakligen på a) linjer med få resenärer, b) turer som körs på tider när färre personer reser med kollektivtrafiken, eller c) linjer där det går både buss och tåg eller flera busslinjer på samma sträcka.

Efter ett omfattande arbete med att planera neddragningarna finns nu fler detaljer om vilka förändringar som kommer att göras i samband med tidtabellsbytena den 19 juni (byte till sommartidtabell) och den 21 augusti (byte till höst-/vintertidtabell).

De besparingsåtgärder som kommer att göras specifikt för att uppnå en budget i balans finns i listan nedan. Observera: utöver besparingsåtgärderna kommer sommar- och höst-/vintertidtabellerna att förändras så som de brukar vid ordinarie byten av tidtabeller. De kompletta sommartidtabellerna planeras att bli tillgängliga i början av maj och de kompletta höst-/vintertidtabellerna planeras att bli tillgängliga i början av juli.

Arbets- och skolpendling berörs nästan inte alls
Förändringarna i busstrafiken leder till minskade möjligheter att åka buss för en mindre grupp invånare, och Länstrafiken har förståelse för de negativa effekter som dessa resenärer kan drabbas av. Samtidigt åker de allra flesta bussresenärerna till och från arbete eller skola på morgnar och eftermiddagar på vardagar, när ytterst få neddragningar på grund av besparingar kommer att göras. De allra flesta som åker buss till och från jobb eller skola kommer därför att kunna fortsätta att göra det precis som tidigare, utan att märka någon skillnad alls framöver.

– Vi har full förståelse för att en del resenärer får svårare att åka kollektivt när neddragningarna är genomförda. Samtidigt har vi säkrat upp att så få resenärer som möjligt kommer att märka av förändringarna. Vi behöver göra de här neddragningarna nu för att få en långsiktigt hållbar ekonomi inom kollektivtrafiken, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör för Länstrafiken.

Långsiktiga planen för kollektivtrafiken ligger fast
Sedan tidigare har Länstrafiken en långsiktig plan för all kollektivtrafik som kallas trafikförsörjningsprogrammet. Det sträcker sig ända till 2035. Målen i trafikförsörjningsprogrammet är att utveckla kollektivtrafiken på olika sätt, och programmet ändras inte för att Länstrafiken gör vissa neddragningar nu i busstrafiken. De långsiktiga målen i programmet ligger fast. Läs mer om trafikförsörjningsprogrammet på Framtidens kollektivtrafik (jlt.se)

På den här sidan hittar du frågor och svar om besparingsåtgärder som genomförs i busstrafiken i Jönköpings län under 2023.

Neddragningar på grund av besparingar i sommartidtabellen respektive höst-/vintertidtabellen 2023

Med reservation för ändringar.

De besparingsåtgärder som kommer att göras specifikt för att uppnå en budget i balans finns i listan nedan. Observera: utöver besparingsåtgärderna kommer sommar- och höst-/vintertidtabellerna att förändras så som de brukar vid ordinarie byten av tidtabeller. De kompletta sommartidtabellerna planeras att bli tillgängliga i början av maj och de kompletta höst-/vintertidtabellerna planeras att bli tillgängliga i början av juli.

Linje

Neddragningar på grund av besparingar i sommartidtabellen (19 juni – 20 augusti 2023)

Neddragningar på grund av besparingar i höst-/vintertidtabellen från och med 21 augusti 2023

- Linje 1 (Råslätt – centrum – Huskvarna)

- Linje 2 (Hisingsängen – centrum – Öxnehaga)

- Linje 3 (Tokarp – centrum – Ryhov – Öxnehaga)

- Linje 4 (Vätterslund – centrum – Ryhov – Huskvarna)

 

Alla dagar: avgångar var femtonde minut från och med klockan 19.00 i stället för klockan 20.00.

- Linje 1 (Råslätt – centrum – Huskvarna)

- Linje 2 (Hisingsängen – centrum – Öxnehaga)

- Linje 3 (Tokarp – centrum – Ryhov – Öxnehaga)

- Linje 4 (Vätterslund – centrum – Ryhov – Huskvarna)

- Alla dagar: avgångar var tjugonde minut från och med klockan 21.00 i stället för klockan 22.00.

- Enstaka sena nattavgångar dras in måndagar till och med torsdagar samt söndagar.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

Linje 11 (Samset – centrum – Ekhagen)

Enstaka sena nattavgångar dras in måndagar till och med torsdagar samt söndagar.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

Linje 15 (Öxnehaga – Huskvarna E – Egnahem)

Enstaka sena nattavgångar dras in måndagar till och med torsdagar samt söndagar.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

Linje 15 (Öxnehaga – Huskvarna E – Egnahem)

- Varannan avgång mellan cirka klockan 09.00 och 14.00 (alltså utanför rusningstrafik) på vardagar kommer att avslutas respektive påbörjas vid Esplanaden i Huskvarna i stället för att avslutas respektive påbörjas på Egnahem.
- Varannan avgång hela dagen på helger kommer att avslutas respektive påbörjas vid Esplanaden i Huskvarna i stället för att avslutas respektive påbörjas på Egnahem.

- I rusningstrafik på vardagar kvarstår samma utbud av avgångar som tidigare.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

Linje 16 (Fagerslätt – Huskvarna E)

Enstaka sena avgångar på kvällar/nätter dras in måndagar till och med torsdagar samt söndagar.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

Linje 17 (Strandängen – centrum – Asecs)

Enstaka sena avgångar på kvällar/nätter dras in måndagar till och med torsdagar samt söndagar.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

Linje 24 (centrum – Råslätt – Barnarp – Torsvik – Hyltena)

 

Alla dagar: avgångar var trettionde minut från och med klockan 19.00 i stället för klockan 20.00.

Linje 27 (Månsarp/Taberg – Norrahammar – centrum – Skänkeberg)

- Enstaka sena avgångar på kvällar/nätter dras in måndagar till och med torsdagar samt söndagar.

- Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

- Lördagar och söndagar körs avgångarna var trettionde minut i stället för var tjugonde minut.

Linje 28 (centrum – Hovslätt – Norrahammar – Flahult)

- Enstaka sena avgångar på kvällar/nätter dras in måndagar till och med torsdagar samt söndagar.

- Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

- Lördagar och söndagar körs avgångarna var trettionde minut i stället för var tjugonde minut.

Linje 35 (snabbuss Huskvarna – Jönköping)

Ingen trafik sommartid.

Avgångar var tjugonde minut i stället för var tionde minut.

Linje 37 (snabbuss centrum – Torsvik – Taberg)

Ingen trafik sommartid.

Ingen trafik på helger.

Linje 40, 41 och 42 (stadstrafik i Tranås)

Alla tre linjerna tas bort, men många av avgångarna ersätts med avgångar på regionbusslinjerna 120 och 155. Det innebär i sin tur förändrade linjesträckningar. I samband med detta tas avgiftsfriheten bort på bussarna i Tranås. Ordinarie priser gäller på regionbussarna som kör där.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

 

Linje 51, 52 och 53 (stadstrafiken i Värnamo)

Alla tre linjerna förändras och läggs ihop till ett mindre linjenät.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

Linje 61, 62, 63 och 64 (stadstrafiken i Nässjö)

Sista avgången på alla fyra ringlinjerna tas bort alla dagar, det vill säga en avgång per dag och linje tas bort.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

Linje 111 (Trånghalla – Jönköping)

Hela linjen sparas in, det vill säga sammanlagt nio avgångar. Hänvisning till linje 112.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

Linje 112 (Bankeryd – Jönköping)

Samtliga avgångar startar respektive avslutas vid Ryhov och går alltså inte vidare till Ljungarum. För att nå Solåsvägen hänvisas till linje 3, 4 och 27.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

Linje 114 (Habo – Jönköping)

Utglesning av busstrafiken på vardagar, vilket innebär att tre avgångar per riktning tas bort. Hänvisning till tåg.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

 

Linje 122 (Gränna – Jönköping)

Sammanlagt tre avgångar tas bort kvällstid på vardagar.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

Linje 124 (Aneby – Jönköping)

 

- Två avgångar per riktning tas bort på vardagar.

- En avgång i varje riktning avslutas respektive startar i Lekeryd i stället för i Aneby på vardagar.

- En avgång i varje riktning tas bort under helger.

Linje 130 (Tenhult – Jönköping)

Utglesning av busstrafiken vardagar och helgdagar, vilket innebär att tre avgångar per riktning tas bort på vardagar och att cirka tio avgångar per riktning tas bort på helger. Hänvisning till tåg.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

 

Linje 132 (Gislaved – Jönköping)

En avgång i varje riktning tas bort kvällstid på vardagar.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

Linje 142 (Sävsjö – Vrigstad)

Tre avgångar i varje riktning tas bort på vardagar. Ingen trafik på sommaren. Hänvisning till linje 141.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår. En avgång i varje riktning finns kvar på vardagar.

Linje 150 (Eksjö – Tranås)

En avgång per riktning tas bort på vardagar.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

Linje 160 (Aneby – Tranås)

 

- Tre avgångar per riktning tas bort.

- Två avgångar per riktning kvarstår som är kopplade till arbets- och skolpendling.

Linje 202 (Gislaved – Värnamo)

En avgång i varje riktning tas bort kvällstid på vardagar.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

Linje 235 (Smålandsstenar – Gislaved)

Två avgångar i varje riktning tas bort kvällstid på vardagar.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

Linje 241 (Gnosjö – Gislaved)

Två avgångar i varje riktning tas bort kvällstid på vardagar.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

Linje 249 (Gislaved – Reftele)

Tre avgångar i varje riktning tas bort.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

Linje 321 (Nässjö – Eksjö)

En avgång i varje riktning, alla dagar, tas bort.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

Linje 322 (Vetlanda – Eksjö)

Två avgångar i varje riktning tas bort på vardagar.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

Linje 335 (Mariannelund – Vetlanda)

Fyra avgångar i varje riktning tas bort.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

Linje 345 (Vetlanda – Växjö)

Samtliga sju avgångar i varje riktning börjar respektive slutar vid Nottebäcksterminalen, där byte görs till buss som körs av Kalmar Länstrafik eller Länstrafiken Kronoberg för vidare transport till eller från Växjö.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

Linje 354 (Vetlanda – Skede)

Linjen vänder i Skede, vilket innebär att hållplatserna Skede kyrka, Böla och Ekekull tas bort.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

Linje 432 (Gislaved – Hyltebruk)

Första avgången i varje riktning tas bort på vardagar.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

Linje 500 (Värnamo – Jönköping)

- På vardagar tas sex avgångar i varje riktning bort.
- Under helger tas två avgångar i varje riktning bort.
- Hänvisning till tåg.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

Linje 540 (Tranås – Jönköping)

En avgång per riktning tas bort, vilket innebär att hela linjen tas bort. Hänvisning till tåg alternativt busslinje 120 och 122.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

Linje 560 (Gislaved – Jönköping)

En avgång per riktning tas bort, vilket innebär att hela linjen tas bort. Hänvisning till linje 132.

Neddragningarna som gjordes i sommartidtabellen kvarstår.

 

Senast uppdaterad: 2023-03-30 09.30

Fler nyheter

Ge bort eller låna ut din biljett i appen.

2024-04-19

Nytt i appen: Dela dina biljetter!

Behöver du inte din biljett idag? Dela den med en kompis!

2024-04-17

Ta dina lokala tjänsteresor med den vanliga appen

Med vår nylanserade företagsportal blir det lättare än någonsin att resa hållbar...

Resenär som får sin biljett viserad av tågvärd

2024-03-13

Fuskåkandet måste ner – vi gör fler biljettkontroller

Fuskåkning är en stor utmaning och den ligger på höga nivåer. Från 11 mars och t...

Visa alla nyheter