Rabatterat biljettpris för personer med funktionsnedsättning

Från och med 28 mars 2022 är det möjligt för personer med funktionsnedsättning som får sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning att resa i den allmänna kollektivtrafiken med 30-dagarsbiljett Senior.

Biljetten inkluderar fritt resande med tåg och buss inom länets gränser under dygnets alla timmar i 30 dagar. Ombord på tåget och bussen behöver du som nyttjar erbjudandet kunna uppvisa ett giltigt förmånsintyg från försäkringskassan, biljetten samt legitimation.

Biljettbärare
Resenären väljer själv vilken biljettbärare hen vill använda för sin 30-dagarsbiljett.
Välj mellan app eller resekort:

imagenx94o.png

Köpa biljett
Giltigt förmånsintyg från försäkringskassan behöver inte visas upp vid köptillfället,
vilket innebär att resenären kan köpa biljett i alla försäljningskanaler.
En 30-dagarsbiljett Senior går att köpa i följande kanaler:
• App
• Mitt konto
• Kundcenter
• Återförsäljare
• Biljettautomat (endast omköp)

Att ha med under resan
Under hela resan med buss eller tåg behöver resenären kunna visa upp följande:

imagesb448.png

Frågor och svar

 • Vi har ingen rabatt för arbetslösa eller förtidspensionerade. Däremot har vi en rabatt för de med aktivitetsersättning, sjukersättning eller handikappersättning.

 • Nej, det behöver du inte.

 • Du behöver alltid ha med dig följande under din resa:

  • 30-dagarsbiljetten i appen eller på ett resekort
   OBS! Tänk på att biljetten måste vara aktiverad för att vara giltig för resa.

  • Försäkringskassans ”Intygskort för förmånstagare” digitalt eller i fysisk form. OBS! Intyget måste vara giltigt under hela den period som biljetten är giltig (30-dagar från aktivering).

  • Legitimation, exempelvis körkort eller annan fotolegitimation.
 • Intyget måste vara giltigt minst lika länge eller längre än vad biljetten är giltig, räknat från den dagen biljetten aktiverades.

 • Om du inte kan visa Intyget tillsammans med id-handling och giltig biljett för biljettkontrollanten kommer du få en tilläggsavgift.

 • Nej, endast förmånsintyg från försäkringskassan är godkänt.

 • Köp din biljett i JLT-appen, på Mitt konto, hos Kundcenter på Juneporten eller hos en återförsäljare.

 • Nej, vi har endast rabatten för de som har förmånsintyg för aktivitetsersättning, sjukersättning eller handikappsersättning.

Senast uppdaterad: 2022-10-11