Bestrida tilläggsavgift

Har du fått en tilläggsavgift som du vill bestrida kan du göra det genom detta formulär. Normalt sett hör vi av oss inom 20 dagar.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Ange biljettkontrollärende som ska bestridas

Ange biljettkontrollärende som ska bestridas

Anledning till bestridande

Anledning till bestridande

Länstrafik har laglig grund (rättslig förpliktelse), för att behandla dina personuppgifter och hantera ditt ärende i enlighet med lag SFS (2015:953) om kollektivtrafiksresenärers rättigheter. Jönköpings Länstrafik använder dina personuppgifter som du lämnar för att administrera och hantera ditt ärende och föra statistik i syfte att utveckla Jönköpings Länstrafiks tjänster för att göra resandet bättre för så många som möjligt. I Jönköpings Länstrafiks personuppgiftspolicy kan du läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter och de rättigheter du som resenär har.

Länstrafik har laglig grund (rättslig förpliktelse), för att behandla dina personuppgifter och hantera ditt ärende i enlighet med lag SFS (2015:953) om kollektivtrafiksresenärers rättigheter. Jönköpings Länstrafik använder dina personuppgifter som du lämnar för att administrera och hantera ditt ärende och föra statistik i syfte att utveckla Jönköpings Länstrafiks tjänster för att göra resandet bättre för så många som möjligt. I Jönköpings Länstrafiks personuppgiftspolicy kan du läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter och de rättigheter du som resenär har.

Senast uppdaterad: 2022-06-20