Bild på servicereseresenär som får hjälp ut ur ett fordon av föraren.

Länstrafiken får högt betyg av länets serviceresekunder

Resenärer i Jönköpings län är överlag nöjda med sin serviceresa. Samtidigt finns det utmaningar med den upplevda tryggheten och långa handläggningstider. Det visar en rapport från Svensk Kollektivtrafik.

Svensk Kollektivtrafiks nationella barometer mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan och är en löpande kvalitetsundersökning. Totalt täcker undersökningen 95 procent av landets kommuner och 20 av Sveriges 21 län är representerade i undersökningen. Summeringen av 2023 års rapport visar att kunder i Jönköpings län är generellt nöjda med sin beställning och sin resa.

Nöjda med bemötandet och väntetiden

90 procent av resenärerna i Jönköpings län som beställde sin sjuk- och färdtjänstresa per telefon ansåg att väntetiden var rimlig. Det är 3 procent högre jämfört med förra året. För tillståndssökande inom färdtjänst gav 82 procent ett högt betyg på hela handläggningsresan från ansökan till beslut. I riket var 79 procent nöjda med handläggningen.

Bemötande, både vid beställning av sjukresa och från färdtjänsthandläggarna, får högt betyg. 94 procent av resenärerna i Jönköpings län var nöjda med bemötandet vid beställning av sjukresa, vilket är 1 procent högre än rikssnittet som låg på 93 procent. Även bemötandet från färdtjänsthandläggarna får högt betyg. 94 procent av alla tillståndssökande inom färdtjänst gav ett högt betyg för den senaste kontakten med handläggaren. Det är fem procent högre jämfört med rikssnittet på 89 procent. 

– Det är glädjande att våra resenärer är nöjda med bemötandet från oss, samt att de anser att väntetiden är rimlig vid beställning av sjuk- och färdtjänstresa. Det innebär inte att vi är nöjda. Vi kan bli ännu bättre och det ska vi bli, säger Anna-Karin Malm, serviceresechef på Jönköpings länstrafik. 

Utmaningar med tryggheten och långa handläggningstider

Resenärer i Jönköpings län känner sig generellt mindre trygga än i övriga län i Sverige när de reser med serviceresor. Endast 81 procent av resenärerna i Jönköpings län känner sig trygga när det reser. Det är lägre än nationella genomsnittet på 84 procent. Personer som reser oftare och har kognitiva funktionshinder känner sig i högre grad otrygga.

– Du ska känna dig trygg när du reser med oss, det är jätteviktigt. Statistiken visar att vi måste anstränga oss ännu mer för öka tryggheten, det är ett gemensamt arbete tillsammans med våra trafikföretag. 

En annan utmaning är långa handläggningstider för färdtjänsttillstånd. 25 procent av de sökande i Jönköpings län väntade 7 veckor eller längre. Motsvarande siffra i riket var 15 procent. Av samtliga sökande i Jönköpings län upplevde 25 procent att det tog mindre än två veckor mellan att de lämnade in ansökan och att de fick ett beslut. Motsvarande siffra i riket var 28 procent. 38 procent i Jönköping och 26 procent i riket uppgav att de väntade fem veckor eller längre.

– Vi är medvetna om att handläggningstiderna för färdtjänsttillstånd är stundvis för långa. Och det är inte okej. Vi ska ge tillståndssökanden återkoppling inom rimlig tid. Vi tar till oss kundernas synpunkter och fortsätter att arbeta med åtgärder för ökad nöjdhet.

Senast uppdaterad: 2024-02-20 09.48

Fler nyheter

Ge bort eller låna ut din biljett i appen.

2024-04-19

Nytt i appen: Dela dina biljetter!

Behöver du inte din biljett idag? Dela den med en kompis!

2024-04-17

Ta dina lokala tjänsteresor med den vanliga appen

Med vår nylanserade företagsportal blir det lättare än någonsin att resa hållbar...

Resenär som får sin biljett viserad av tågvärd

2024-03-13

Fuskåkandet måste ner – vi gör fler biljettkontroller

Fuskåkning är en stor utmaning och den ligger på höga nivåer. Från 11 mars och t...

Visa alla nyheter