Bild på passagerare och ett serviceresefordon.

Vi jobbar för kortare väntetider på färdtjänst

Handläggningstiderna för färdtjänst är fortsatt långa, vilket påverkar många kunder. För närvarande är väntetiden för nya ansökningar i snitt 49 dagar, en ökning från 42 dagar i slutet av förra året. Vårt mål är att få ner väntetiden till 28 dagar.

  Det finns flera anledningar till att handläggningstiderna inte har minskat som vi planerat, säger Malin Malmgren som är enhetschef för färdtjänst och sjukresor. En stor del beror på att vi inte har haft tillräcklig bemanning, vi har haft personalrörlighet och oplanerad frånvaro. Dessutom har vi sett en kraftig ökning av ansökningar till Riksfärdtjänst senaste åren och även i år, vilket ytterligare belastar vår kapacitet. Mellan 2020 och 2022 hade vi dubbelt så många Riksfärdtjänstansökningar.

Insatser för att förbättra väntetiderna

För att hantera de långa väntetiderna har vi gjort flera åtgärder:

1.    Förlängda tillstånd: Giltighetstiden för pågående tillstånd, som hade slutdatum i början av året, är förlängda med ett år. Det innebär att kunder som redan har ett tillstånd kan fortsätta använda färdtjänsten utan avbrott, medan vi fokuserar på att handlägga nya ansökningar.

2.    Övertidsarbete: Medarbetare har arbetat övertid för att snabbare kunna behandla ansökningarna.

3.    Rekrytering av ny personal: Nya medarbetare, både tillsvidare- och visstidsanställningar. Även om introduktion och upplärning tar tid, förväntar vi oss att detta kommer att ge full effekt inom sex månader.

4.    Utvecklingsarbete: Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra processer för att säkerställa att våra utredningar och beslut är rättssäkra och av hög kvalitet. Detta arbete tar också tid men är nödvändigt för att våra kunder ska känna sig trygga med de beslut de får.

Vi ser redan förbättringar

I augusti 2023 var väntetiden närmare fem månader, säger Malmgren, vid årskiftet lägre. Vi jobbar hårt för att minska väntetiderna och vår målsättning är att vi under senhösten/vintern ska kunna ge våra kunder ett beslut inom de 28 dagar som är målet.

Malin Malmgren betonar vikten av att sätta kunderna i första rummet:

Vi är måna om våra kunder och deras behov. Vi vet att färdtjänst är en viktig del av vardagen för många, och vi är fast beslutna att göra allt vi kan för att minska väntetiderna och förbättra servicen.

Senast uppdaterad: 2024-05-27 14.12

Fler nyheter

Familj på perrongen vid Jönköpings resecentrum.

2024-06-11

Jönköpings Länstrafik justerar biljettpriserna 2025

Politiken har valt ett av de tre förslag på prishöjningar som Jönköpings Länstra...

Tidtabellsskifte den 17 juni.

2024-06-11

Nya tider i trafiken

Den 17 juni är det dags för sommartidtabell. Fortfarande gott om avgångar men nå...

Bild på kundservicemedarbetare.

2024-06-04

Sommaröppettider i kundservice

Sommar och sol och med det lite anpassade öppettider i Länstrafikens kundservice...

Visa alla nyheter