Bild på ett Krösatåg på väg in till en tågperrong.

Aktuella banarbeten under 2024

Under 2024 genomför Trafikverket flera banarbeten i Jönköpings län som påverkar tågtrafiken.

Trafikverket utför flera banarbeten i Jönköpings län som påverkar dig som reser med tåg inom länet under 2024. Tänk på att du alltid hittar den senaste information i reseplaneraren på startsidan på jlt.se eller i JLT-appen. 

Aktuella banarbeten

Var: Värnamo

Vad: Trafikverket utför ombyggnad av bangården i Värnamo. Värnamo stängs under 4 dagar för diverse arbeten med ställverksbyte, spårombyggnad, kontaktledningsarbeten, plattformsåtgärder m.m.

Tid och datum: Torsdag kl. 00:00 2024-05-09 t.o.m. måndag 2024-05-13 kl. 05:00

Avgångar: Samtliga avgångar som angör Värnamo under perioden.

Lösning och påverkan: Då Trafikverket utför ombyggnaden av Värnamo driftplats kommer tågen att ersättas med buss mellan Värnamo-Alvesta samt Värnamo-Forsheda/Landeryd, Värnamo-Klevshult. Stor trafikpåverkan och särskild tidtabell kommer att presenteras på reseplaneraren www.jlt.se

1.

Var: Jönköping-Falköping

Vad: Trafikverket utför underhåll på sträckan Jönköping-Falköping.

Tid och datum: 2024-04-08 t.o.m. 2024-04-12 mellan klockslagen 09:00-14:00, övrig tid går trafiken som normalt.

Avgångar: Samtliga avgångar på sträckan påverkas mellan kl. 09:00-14:00

Lösning och påverkan: Trafiken ersätts med buss. Reseplaneraren på www.jlt.se samt www.vasttrafik.se är uppdaterade med aktuella avgångar och resealternativ.  

2. 

Var: Jönköping-Falköping                                   

Vad: Trafikverket bedriver underhållsarbete på infrastrukturen, kvällstid och nattetid.

Tid och datum: 2024-05-14 t.o.m. 2024-05-17, nattetid mellan kl. 22:05-04:05. Övrig tid, normal trafik.

Avgångar: Tåg 7264 avgångstid 21:20 från Nässjö är inställt Jönköping-Skövde.

Lösning och påverkan: Underhållsarbete på sträckan Jönköping-Falköping pågår kväll och natt, arbetet startar tisdag-torsdag kväll klockan 22.05 och avslutas onsdag-fredag morgon klockan 04.05. tåg 7264 Nässjö-Skövde avgångstid 21.20 är inställt sträckan Jönköping-Falköping, ersättningsbuss kör enligt följande en buss avgår från Jönköping klockan 21.24 via mellanliggande stationer där förbindelse finns med tåg 3491 mot Göteborg, buss kör även Jönköping-Skövde från ankommande 7264 i Jönköping. Observera att förbindelse från Nässjö mot Göteborg är bruten.  

3.

Var: Jönköping-Falköping

Vad: Underhållsarbete av infrastruktur.

Tid och datum: kl. 09:00-14:00 perioden 2024-06-03 t.o.m. 2024-06-07, övrig går trafiken som normalt.

Avgångar: Samtliga avgångar mellan Jönköping-Falköping under perioden.

Lösning och påverkan: Buss ersätter tågen mellan Jönköping och Falköping p.g.a. banarbete. Samtliga avgångar finns i reseplanerarna på www.jlt.se samt www.vasttrafik.se

Var: Värnamo-Landeryd       

Vad: Underhållsarbete           

Tid och datum: 2024-04-15 t.o.m. 2024-04-19

Avgångar: Samtliga mellan kl. 07:35-16:15, övrig tid går tågen som normalt.

Lösning och påverkan: Samtliga avgångar som är inställda mellan Värnamo-Landeryd under perioden ersätts med buss och presenteras i reseplaneraren på www.jlt.se  

Senast uppdaterad: 2023-09-15