Regionbuss linje 320

Nässjö-Eksjö

Hållplats Lövhult, väg 40 tillfälligt indragen

Hållplatsen dras tillfälligt in och resenärer hänvisas till nästa hållplats p.g.a av ett större vägarbete på väg 40. Gäller tillsvidare.

Hållplats Gisshult, väg 40 tillfälligt indragen

Hållplatsen dras tillfälligt in och resenärer hänvisas till nästa hållplats p.g.a av ett större vägarbete på väg 40. Gäller tillsvidare.

Buss linje 320 och 325 riskerar förseningar

P.g.a större vägarbete på väg 40 mellan Nässjö och Eksjö som pågår tillsvidare.

Hållplatser Nässjö - Eksjö, väg 40 tillfälligt indragna

Från trafikstart 24-04-02 och tillsvidare. På grund av det pågående vägarbetet kommer linje 320 och 325 att behöva ledas om via väg 128 och 47. Hållplatser som påverkas och dras in är Pallarp, Ormarydsvägen samt Rosan. Resande hänvisas till närmast öppen hållplats under tiden.