Hållplats Stensjön Hårdanäsvägen

Trafikerande linjer