Hållplats Kaxholmen Pingstkyrkan

Trafikerande linjer