Hållplats Industrigatan, Lagan

Trafikerande linjer