Bild på manlig resenär som läser bok ombord på tåget

Framgångsrikt försäljningsår för Jönköpings Länstrafik: Satsning på flexibilitet lönar sig

2023 var ett riktigt bra försäljningsår för Jönköpings Länstrafik. Trots utmaningar som högre kostnader och att få tillbaka resenärer efter pandemin var vi nära att nå resandemålen. Försäljningen av period- och flexbiljetter ökade rejält och över 80 procent gjorde sina biljettköp via appen. Samtidigt ser vi en utmaning med fuskåkande. 4,2 procent åker utan att betala för sig.

Försäljningen för hela 2023 var högre för samtliga månader jämfört med 2019, med en rekordhög försäljning i oktober. Att vi jämför med 2019 har att göra med det minskade resandet under pandemin och att 2019 får ses som ett normalår.

– Om vi jämför försäljningen totalt sett så blev 2023 Länstrafikens bästa försäljningsår någonsin, säger Viktor Gustafsson som är försäljningschef. 

Det är försäljningen av period- och flexbiljetter som ökar mest, med 23 respektive 32 procent jämfört med föregående år.

Ökningen är ett resultat av vår prissättningsstrategi. Vi har gjort dessa biljettyper mer attraktiva om du jämför med att köpa enkelbiljett, säger Viktor Gustafsson.

Försäljningen av enkelbiljetter minskade med 17 procent, och priset för en enkelresa inom en zon ökade från 35 kronor till 38 kronor 2023. 

Fler väljer att använda appen

En annan positiv utveckling är användningen av Swish, som nu är det populäraste betalningsalternativet med 73 procent av alla betalningar. Vi har även introducerat Allpay, en ny betalningsmetod som ger våra företagskunder flexibilitet och bekvämlighet

Under 2023 sålde vi totalt 3,2 miljoner biljetter, varav 81 procent köptes via appen. 69 procent av biljettintäkterna kommer från appen.

– Målet är att nå 90 procent digitala köp 2025 och vi är på god väg, fortsätter Viktor. För att nå målet är det viktigt att vi fortsätter utveckla appen och att vi gör det utifrån våra resenärers behov.

Fortsatt högt fuskåkande

Biljettkontroller ökade med 26 procent jämfört med 2022, och fuskåkandet minskade från 5,8 procent 2022 till 4,2 procent 2023.

– Fuskåkandet är fortfarande för högt och vi behöver jobba med fler insatser framöver för att minska siffran, säger Victor Gustafsson.

2023 ser vi också en förändring i resandemönstren. Stadstrafiken ökar och utgör nu 65 procent av alla våra resor, medan tåg och regiontrafik står för 23 respektive 12 procent. 2022 stod stadstrafiken för 58 procent av resorna, tåg för 27 procent och regiontrafik för 15 procent.

Senast uppdaterad: 2024-02-01 13.59

Fler nyheter

Helt utbrunnen buss.

2024-06-19

Bussbranden i Månsarp är utredd

I januari började en av våra bussar i Månsarp att brinna. Nu är brandutredningen...

Familj på perrongen vid Jönköpings resecentrum.

2024-06-11

Jönköpings Länstrafik justerar biljettpriserna 2025

Politiken har valt ett av de tre förslag på prishöjningar som Jönköpings Länstra...

Tidtabellsskifte den 17 juni.

2024-06-11

Nya tider i trafiken

Den 17 juni är det dags för sommartidtabell. Fortfarande gott om avgångar men nå...

Visa alla nyheter