Resenär som läser bok på tåget.

Personalerbjudande

Bli en attraktiv arbetsgivare och erbjud era anställda periodbiljetter med brutto- eller nettolöneavdrag.

Hållbara resor till anställda

Att erbjuda medarbetare förmånen att resa med kollektivtrafiken till och från jobbet gör företaget till en mer attraktiv och hållbar arbetsplats. Självklart går det utmärkt att resa med biljetten på fritiden också.

Brutto- eller nettolöneavdrag

Hela Länstrafikens biljettsortiment går att erbjuda med brutto- eller nettolöneavdrag till anställda. I företagsportalen kan ni bestämma om den anställde ska få biljetten som bruttolöneavdrag eller nettolöneavdrag. Vid bruttolöneavdrag blir den anställde förmånsbeskattad för hela eller delar biljetten som arbetsgivaren betalar. Vid nettolöneavdrag uteblir förmånsbeskattning och den anställde betalar biljetten själv genom löneavdrag. 

Beställa resekort

Har era medarbetare inte möjlighet att använda appen går det såklart använda resekort. Jönköpings Länstrafik distribuerar inte resekort hem till kunden. Ni som företag kan dock beställa "tomma" resekort som ni i företagsportalen kopplar biljetten till. 

Senast uppdaterad: 2024-01-15