Hållplats Gamla Sanatorievägen

Trafikerande linjer