Hållplats Kaxholmen Nyodlingsvägen

Trafikerande linjer