Hållplats Kaxholmen Brunkullavägen

Trafikerande linjer