Stadstrafik linje 50

Rörstorp-Värnamo centrum-Värnamo sjukhus

Hållplats Centralplan, Kyrktorget, Gästisplan och Pilagårdsgatan trafikeras ej.

Buss linje 50 trafikerar ej hållplatserna Centralplan, Kyrktorget, Gästisplan och Pilagårdsgatan på grund av avstängning under Värnamokalaset. Resenärer hänvisas till hållplats Värnamo station.