Hållplats Kaxholmen Kullgatan

Trafikerande linjer