Villkor för studentrabatt

För att få studentrabatt krävs det studier på universitet, högskola, Komvux eller annan utbildning som är berättigad till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden.

Det här är kraven för att få rabatt

För att få studentrabatt krävs det studier med 50 procent studietakt under terminen och i minst 10 veckor under terminen på universitet, högskola, komvux eller annan utbildning som är berättigad till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).
Tabellen visar hur många poäng man måste läsa för att få ta del av studentrabatten

Utbildning Antal poäng
Universitet/högskola 15
Vuxenutbildning 200
Yrkeshögskola 50

När man som student har uppfyllt de kriterier och regler som finns, får man en symbol på sitt digitala studentkort.

Symbolen kallas Studentresesymbolen och finns inte symbolen på det digitala kortet är man inte berättigad till någon rabatt. Studentresesymbolen byter färg i september varje år. 

Studentresesymbolen

Jönköpings Länstrafik tillåter tre olika utställare av studentkort:

  • Mecenat
  • STUK
  • WeStudents

 

Vid en biljettkontroll ska resenären som reser med studentrabatt visa upp följande:

  • Giltig biljett,
  • Digitalt studentkort i Mecenat-appen, STUK-appen eller WeStudents-appen,
  • Giltig legitimation/ID-kort.

 

Senast uppdaterad: 2022-06-14