gul topplinje
Till JLT.se's startsida
Kontakta kundcenter

0771 - 444 333

Sök resa

blank bild

Sjukresor

Ersättning för resor till och från vården

För att åka taxi krävs bland annat att den som behandlat dig, vårdgivaren, intygar på vårdkvittot eller sjuktransportkvittot att ditt hälsotillstånd kräver att du åker taxi till och från vården.

 

Du betalar alltid en viss avgift själv (egenavgift).

 

Sjukresa med taxi gäller inte för resor till hälsokontroller, mammografi eller vaccinationer.

 

Kontakta Landstingets sjukreseenhet om du är osäker på om du kan få ersättning för din resa.

Checklista när man ska söka reseersättning:

  • Besökskvitto/intyg från den klinik man har besökt. Det ska vara originalhandlingar. Om man tar egen bil ska man även uppge antal kilometer man kört.
  • Vid buss eller tåg ska originalbiljetterna bifogas tillsammans med besökskvitto/intyg. Vid mobilbiljetter ska man bifoga mailbekräftelsen. Biljettkostnader för 2:a klass ersätts.
  • En (1) hotellnatt kan ersättas dagen före besöket om besöket ska ske före klockan 10. Bifoga gärna kallelsen när det gäller hotellersättning. Originalkvitto bifogas alltid. Ersättningen är max 1 000 kr/natt.
  • Man får ersättning för resor som görs i anslutning till läkarbesöket. Man får ej bryta vårdkedjan.

Skickas till Jönköpings Länstrafik, Sjukreseenheten, Box 372, 551 15 JÖNKÖPING
 

Läs mer om sjukresor i Jönköpings län på 1177

 

Här hittar du tidtabellen för LINKEN.


Mer information:
Vänd dig till Landstingets sjukreseenhet om du har frågor om reglerna för ersättning eller högkostnadsskyddet för sjukresor.

 

Landstingets sjukreseenhet
Jönköpings Länstrafik
Box 372
551 15 Jönköping
0771-412 412

© Copyright 2011 Jönköpings Länstrafik. Alla rättigheter reserverade