Allmänt
Jönköpings Länstrafik är en del av Region Jönköpings län och är din avtalspart och den som säljer biljetter/produkter till dig.

Registrering
För att kunna använda de erbjudanden/tjänster som Jönköpings Länstrafik tillhandanhåller på Mina sidor med tillhörande e-handel krävs det att du som kund godkänner detta avtal och registrerar ett konto genom att lämna följande uppgifter:

- E-post
- Lösenord
- Förnamn
- Efternamn
- Personnummer
- Kommun
- Gatuadress
- Postnummer
- Ort
- Mobiltelefonnummer

Region Jönköpings län, där Jönköpings Länstrafik är ett verksamhetsområde, är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnar i samband med detta avtal och registrering. Behandlingen av alla personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning bl.a. i enlighet med Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR), se vilka personuppgifter vi behandlar vid andvändning av tjänsten Mina sidor i avsnittet Allmänna Dataskyddsförordningen.

Att registrera ett konto på www.jlt.se/minasidor kostar ingenting men för att registrera dig och ta del av erbjudanden och tjänster på Mina sidor krävs det att du är 16 år eller äldre. För att kunna handla elektroniskt via internet krävs det att du har fyllt 18 år, i enlighet med 9 kap 1 § Föräldrabalken.

Betalning
För att genomföra ett köp eller en laddning av ditt Resekort kan du välja att betala på något av följande sätt:
- Bankkort
- Swish

Bankkort
För att kunna betala med kort behöver Du ett konto- eller bankkort med VISA eller MasterCard. För att kortet ska fungera i vår E-handel ska kortet vara utfärdat av en svensk bank. Vid betalning med bankkort länkas du vidare från beställningssidan till en sida där du fyller i dina kortuppgifter. Din beställning skickas via en betalväxel till kortutgivaren. Betalningen dras från ditt kortkonto/kontokredit på samma sätt som när du betalar med kortet i butik och inga extra avgifter tillkommer utöver din totalsumma i kassan. Jönköpings Länstrafik lagrar inga kortnummer. Vår betalväxel är PCI-licensierad och betalningsflödet hanteras av vår betalningspartner Nets för att garantera en snabb och säker betalning, all information skickas krypterad via säkrade servrar (SSL). Vår partner Nets uppfyller kraven för PCI-DSS och följer den sekretess och säkerhet som banker och kortutgivare kräver för denna licensering.

Swish
För att kunna betala med Swish behöver du en smartphone med Swish-appen samt ett mobilt-BankID. När du betalar med Swish dras pengarna direkt från ditt bankkonto. Det finns åldersgränser för användning av Swish och den bestäms av bankerna. För mer information, kontakta din bank eller gå in på getswish.se.

Bekräftelse
När betalningen godkänts visas en bekräftelse på din skärm. Vi skickar även en bekräftelse till den e-postadress du har uppgett vid beställningen.

Leveranstid – köp av nytt Resekort
Ditt/din beställda Resekort levereras senast tre (3) arbetsdagar efter din beställning till den adress du har angett på Mina sidor. Du kan lägga fler olika Resekort i samma beställning. Alla order expedieras i turordning och Jönköpings Länstrafik kan inte utfärda några garantier för leveranstider och leveransdatum. Alla försändelser skickas med A-post. Har leveransen inte erhållits inom sex (6) vardagar från beställningens fullgörande ombeds du kontakta Jönköpings Länstrafiks kundtjänst.

Leveranstid – återladdning av befintligt Resekort
En återladdning av ett befintligt Resekort görs via E-tjänster på www.jlt.se/minasidor och skickas efter godkänd betalning vidare till vårt biljettsystem. Observera att det kan ta upp till 24 timmar innan laddningen finns tillgängligt i biljettsystemet.

Aktivering av ditt Resekort
När din laddning finns tillgänglig aktiveras den nästa gång du använder Resekortet:

 • För reskassa sker detta när du använder kortet att betala med.
 • För period sker detta när du använder kortet ombord på buss eller tåg.


En laddning kan endast aktiveras i Jönköpings län och i utrustning tillhörande Jönköpings Länstrafik. Laddningen kan aktiveras upp till 90 dagar efter inköpsdatumet.

Pris och frakt
Priserna för Jönköpings Länstrafiks produkter anges i svenska kronor och inkluderar moms (6%) samt fraktkostnaden (portot). Jönköpings Länstrafik förbehåller sig rätten att ändra priserna i E-butiken utan förgående avisering.

Transportrisk
Jönköpings Länstrafik står för risken om produkten skadas eller kommer bort under transporten till dig. Om detta inträffar ombeds du kontakta vår kundtjänst som hjälper dig att få ett nytt Resekort. Resekort som har kommit bort eller blivit skadade spärras omgående för vidare användning.

Ångerrätt
Lagstadgad ångerrätt, enligt Distansavtalslagen (2005:59), är inte tillämplig på avtal som avser transporter varför köp av Jönköpings Länstrafiks Resekort inte medför någon ångerrätt. Däremot gäller Jönköpings Länstrafiks regler för återköp enligt nedan.

Återlösen av Resekort
Köpt Resekort med Reskassa- eller periodprodukt återlöses inte av Jönköpings Länstrafik. Resekort med outnyttjad periodprodukt kan undantagsvis justeras om resenären varit förhindrad att använda sitt kort under den aktuella perioden. Eventuella ändringar sker endast hos Jönköpings Länstrafiks kundcenter, tillsammans med uppvisande av sjukintyg/läkarintyg. Perioden justeras enligt intygets tid för sjukskrivningen.

Ändring av Resekort
Ändring av startdatum, byte av zoner eller byte till dyrare kort får göras före giltighetsdatum utan extra kostnad. Den nya tiden ska ligga inom en månad.

Förlorat Resekort
Du som kund (resenär) ansvarar själv för förlorat eller förstört Resekort. Förlorat Resekort med Reskassa- eller periodprodukt ersätts inte av Jönköpings Länstrafiken om inte kortet registrerats på ’Mina sidor’, kallad ”tappa-bort-garanti”. Tappa-bort-garantin innebär att när ett registrerat Resekort spärras ersätts det med ett nytt med samma innehåll som fanns på Resekortet vid den tidpunkt då det spärrades. Ett nytt Resekort skickas hem till den adress som finns registrerad på den användare som spärrade kortet i fråga.

Detta sker inom fem arbetsdagar. Genom att spärra (denna process går ej att ångra) ditt kort förhindras ytterligare resor på ditt kort och eventuell reskassa och/eller period flyttas över till ett nytt Resekort. Tänk på att en reskassa som understiger 10 kr inte skickas ut.

De resor du gör innan ersättningskortet har kommit dig tillhanda, betalar du själv. Innan du spärrar ditt kort - glöm inte att se efter att adressen stämmer under "Min profil" som inloggad

Skadat Resekort
Resekort Period som skadats på grund av tekniskt fel från Jönköpings Länstrafiks sida återladdas utan kostnad mot uppvisande av Resekort och kvitto.

Tvist
Tvist med anledning av detta avtal och villkor skall avgöras enligt svensk rätt och svensk allmän domstol. Vid tvist med privatperson har Jönköpings Länstrafik som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Missbruk
Jönköpings Länstrafik kan komma att blockera person från vidare användning av denna tjänst om tjänsten missbrukas.

Allmänna Resevillkor
Vid köp av biljett godkänner Du som resenär JLTs Resevillkor vilka finns att läsa här. Resevillkoren finns även tillgängliga i biljetten under resedetaljer eller på www.jlt.se

http://jlt.se/resande/resevillkor/

Närtrafik
Jönköpings Länstrafiks produkter Reskassa och Periodkort gäller inte som betalmedel vid resa med Närtrafiken, undantaget Period ungdom 30 D och Period Senior    30 D. För att Period ungdom 30 D och Period Senior 30 D ska vara giltigt krävs det att kortet är registrerat på Mina sidor samt ett giltigt personnummer till den som ska använda Närtrafiken. Barn under 16 år registreras av och på vårdnadshavarens konto. Vidare måste kortet aktiverats på buss, tåg eller försäljningsställe minst tre (3) dagar innan den första resan ska utföras. Barn åker till ungdomspris. För mer information:

http://www.jlt.se/resande/nartrafik/

Avtal
När du registrerar dig som en kund på Mina sidor hos Jönköpings Länstrafik (www.jlt.se/minasidor) godkänner du villkoren i detta avtal samt att Region Jönköpings län behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning (GDPR).

Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR)
Region Jönköpings län, där Jönköpings Länstrafik är en förvaltning, är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med att du godkänner detta avtal och registrerar dig på Mina sidor, samt använder Jönköpings Länstrafiks E-handel.

Vilka personuppgifter behandlas på Mina sidor och för vilket ändamål behandlas dem
Nedan följer en sammanställning över behandlingen av personuppgifter vi utför på Mina sidor. Behandlingen av personuppgifter på Mina sidor är nödvändigt för att Jönköpings Länstrafiken ska kunna administrera och hantera ditt konto, tillhandahålla försäljning samt för att leverera de tjänster vi erbjuder och därmed fullgöra vårt avtal med dig.

Ändamål
För att administrera och hantera ditt konto på Mina sidor samt för att tillhandahålla försäljning i E-handel och leverans av tjänster.

Kategorier av personuppgifter

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Adress
 • Betalningsuppgifter
 • Kortnummer (Resekort)
 • Lösenord
 • Order- och köphistorik
 • IP-adress och information om din användning av Webbplatsen

Laglig grund
Fullgörande av avtal

Lagringstid
Resehistorik de tio (10) senaste resorna lagras i 60 dagar, övriga uppgifter lagras så länge du har ett konto på Mina sidor

Personuppgiftspolicy
I Jönköpings Länstrafiks personuppgiftspolicy får du mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Personuppgiftspolicyn beskriver när, hur och varför vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter samt vilka rättigheter du har och vem du ska kontakta för att t.ex. begära ut ett registerutdrag med dina lagrade personuppgifter. Jönköpings Länstrafiks personuppgiftspolicy finns alltid tillgänglig på vår hemsida, www.jlt.se/personuppgiftspolicy

Kontaktinformation
Jönköpings Länstrafiks kundcenter
Tel: 0771-444 333
E-post: kundservice@jlt.se
Internet: www.jlt.se
Postadress: Box 372, 551 15 Jönköping

Org.nr. 232100-0057