Stadstrafik linje 53

Värnamo centrum-Rörstorp-Värnamo centrum

Ladda ner tidtabell

Kommande tidtabeller

För tillfället finns inga tidtabeller för den aktuella perioden.