gul topplinje
Till JLT.se's startsida
Kontakta kundcenter

0771 - 444 333

Sök resa

blank bild

Färdtjänst

Vad är färdtjänst?

Alla kan inte resa med länets bussar och tåg. Människor med en funktionsnedsättning kan ha svårt att gå på en buss med trappor, eller köra in en rullstol på ett tåg. Då kan de få resa med färdtjänst. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik. Det betyder att du precis som på bussar, tåg, flyg och båt reser tillsammans med andra resenärer.


Vem får söka färdtjänst?

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med egen bil, med buss eller tåg kan du ansöka om att få resa med färdtjänst. Fram till den 1 januari 2014 ansvarar kommunen för färdtjänsten och du ansöker om färdtjänst i den kommun som du är folkbokförd i. Från den 1 januari 2014 flyttar myndighetsansvaret för färdtjänst från kommunen till Landstinget i Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings Länstrafik. Överflytten från alla kommuner till Länstrafiken kommer att ske successivt och här kan du se när det är aktuellt för just din kommun att växla över till Länstrafiken. När överflytt från din kommun till Länstrafiken har skett ringer du 0771-680 680, vardagar 8.30-12.00, för handläggning av ditt ärende.


Så här beställer du färdtjänstresor

Det är bara hanteringen av ditt färdtjänsttillstånd som berörs av förändringen för färdtjänsten i länet från den 1 januari 2014. Dina resor bokar du som tidigare hos vår beställningscentral. Där beställs resorna och läggs sedan ut på lämpliga fordon. Telefonnumret är 020-777 666. Du måste alltid ringa minst 1 timme innan du vill resa. Ska du åka utanför din kommun, länsfärdtjänst, måste du ringa senaste kl 16.00 dagen innan du ska resa. Tänk på att beställa även återresan. Länstrafiken har avtal med olika trafikföretag som kör fordonen.


Beställningscentralens öppettider

Måndag-torsdag 05.30-23.00
Fredagar 05.30-01.00
Lördagar 07.00-01.00
Sön- och helgdagar 07.00-23.00

 

OBS! Vi tar endast emot bokningar av resor fram till kl 23.00, alla dagar.

Kund som har förbokad resa efter kl. 23.00 kan nå beställningscentralen på tel 020-777 666 vid behov.


Riksfärdtjänst

Behöver du åka utanför länet åker du riksfärdtjänst. Då måste du ansöka om riksfärdtjänst i den kommun du bor i senast tre veckor innan resdag, för resor vid julen kan bokning av riksfärdtjänst behöva ske tidigare.  Fram till den 1 januari 2014 ansvarar kommunen för riksfärdtjänsten och du ansöker om riksfärdtjänst i den kommun som du är folkbokförd i. Från den 1 januari kommer riksfärdtjänsthandläggningen för länet att vara hos Länstrafiken. Övergången kommer att ske successivt och här kan du se när det är aktuellt för just din kommun att växla över till handläggning hos Länstrafiken.

 

Regelverk för färdtjänst från den 1 januari 2014, punkt 9 reviderad 20140501, missiv färdtjänst 20140501

 

Regelverk för riksfärdtjänst från den 1 januari 2014

 

Broschyr om färdtjänst från 1 januari 2014

 

Broschyr om riksfärdtjänst från 1 januari 2014

 

 


 

© Copyright 2011 Jönköpings Länstrafik. Alla rättigheter reserverade